J. Lauritzens bundlinje synker dybere i tørlastmarked i storm

Rederiet J. Lauritzen, der ligesom Norden også sejler med tørlast, har måtte se sin bundlinje synke yderligere i årets tre første måneder.

Flag for Rederiet J. Lauritzen A/S. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Det er det historiske ringe tørlastmarked, der medfører, at rederiet fortsat befinder sig midt i en finansiel storm.

Minusset på nettoresultatet for første kvartal blev godt nok formindsket til minus 8,3 mio. dollar mod et underskud på 27,0 mio. dollar i tilsvarende periode i 2015.

Men driftsresultatet før skat, renter, af- og nedskrivninger (EBITDA) udgjorde i årets første tre måneder et minus 17,2 mio. dollar mod minus 9,5 mio. dollar i samme periode sidste år - primært som følge af udviklingen i tørlastmarkedet.

»Tørlastmarkedet forblev under hårdt pres og nåede i første kvartal et hidtil uset lavt niveau, mens gastankskibene i det store hele indfriede forventningerne«, siger J. Lauritzens administrerende direktør, Jan Kastrup-Nielsen, i regnskabet.

Kapitaltilførsel styrker balancen

Rederiet fik i perioden en kapitaltilførsel på 19 mio. dollar.

Nedskrivninger og hensættelser beløb sig på i alt 17,8 mio. dollar som følge af likviditetsforbedrende initiativer i relation til J. Lauritzens nybygningsprogram og længerevarende time-charter forpligtelser.

I årets første kvartal udgjorde rederiets likvide beholdninger 184 mio. dollar mod 116 mio. dollar ved udgangen af 2015. Den nettorentebærende gæld udgjorde samtidig 149 mio. i januar, februar og marts mod 284 mio. dollar ved udgangen af 2015.

»Tidligere oplyste overdragelser af ikke-strategiske aktiver og forpligtelser til LF Investment ApS blev stort set afsluttet i løbet af første kvartal. Disse transaktioner har sammen med en kapitaltilførsel styrket vor balance og forbedret vor likviditet«, påpeger Jan Kastrup-Nielsen.

Fastholder forventninger

Rederiet holder fast i sine resultatforventninger til hele året.

»For den resterende del af året er der fortsat en høj grad af usikkerhed, primært relateret til udviklingen i tørlastsegmentet, og dermed til den globale økonomi i almindelighed«, hedder det i regnskabet.

Her påpeges det desuden, at valuta- og renteudsving ligesom avance eller tab ved eventuelle salg af aktiver vil kunne påvirke resultatet.