J. Lauritzen er fortsat presset af svagt tørlastmarked

Selv om raterne på tørlast har forbedret sig en anelse, siden de nåede det laveste punkt nogensinde i februar, kan rederiet J. Lauritzen fortsat mærke presset på tørlastmarkedet.

Flag for Rederiet J. Lauritzen A/S. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal.

»Trods mindre forbedringer i andet kvartal forblev tørlastmarkederne på historisk lave niveauer som følge af vedvarende svag efterspørgselsvækst og overudbud af tonnage,« siger administrerende direktør for J. Lauritzen, Jan Kastrup-Nielsen, i en kommentar til regnskabet.

Det har især påvirket rederiets driftsresultat på EBITDA-niveau væsentligt.

EBITDA-resultatet før særlige poster udgjorde et underskud på 12,9 mio. dollar i årets andet kvartal mod et underskud på 8,4 mio. dollar i tilsvarende kvartal i 2015.

»EBITDA var påvirket af de svage markeder i tørlast, mens vore gastankskibe hen imod slutningen af perioden i mindre grad blev påvirket af vigende efterspørgsel i Atlanten,« påpeger rederiet i regnskabet.

Nettoresultatet for kvartalet blev et underskud på 22,4 mio. dollar mod et underskud på 117,6 mio. dollar i andet kvartal 2015.

Resultatet indeholdt særlige poster på netto 8,2 mio. dollar, herunder nedskrivninger og hensættelser til tabsgivende kontrakter, mod særlige poster for 92,7 dollar mio. i samme periode sidste år.

»Fortsatte likviditetsforbedrende initiativer, herunder tilpasning af vor flåde af ejede tørlastskibe, medførte yderligere nedskrivninger, hvilket påvirkede nettoresultatet negativt,« forklarer Jan Kastrup-Nielsen.

J. Lauritzen har i kvartalet dog gennemført initiativer til forbedring af selskabets likviditet, herunder salg af to supramax-tørlastnybygninger samt annullering af et delejet handysize-tørlastskib.