Iværksætteri kræver mod i en krisetid

Selv om holdningen til at gå konkurs er blevet mere positiv, og flere og flere unge vælger iværksætteriet, mangler der stadig en holdningsændring , hvis flere skal turde stifte virksomhed.

Jesper B. Poulsen retter blikket mod bedre tider for sin virksomhed, Lyngsøe A/S, der ligger i Hinnerup nordvest for Aarhus. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Dam Kristensen

Sjæle med skaberkraft har trange kår i tiden, hvor der kigges langt efter voksende markeder og købelystne forbrugere. Men selv om det er hårde kår, kigger omverdenen mere positivt på iværksætteriet.

»Vi kan se, at antallet af studerende, der beskæftiger sig med iværksætteri, stiger. Samtidigt har flere af dem mod på at forsøge at stifte egen virksomhed, men det er klart, at der er langt endnu,« siger Ivan Tyrsted, direktør ved IDEA, Syddansk Universitets kompetence­center for iværksætteri og innovation.

Nok se, men ikke prøve

83 procent af danskerne er positive over for iværksættere, mens vi ligger i bund i EU, når det kommer til selv at ville stifte virksomhed, viser en EU-undersøgelse.

»Selv om vi ser en holdningsændring, kan vi stadig se, at iværksætterfaget trækker mere i de udenlandske studerende end de danske,« siger Ivan Tyrsted.

Syddansk Universitets 4.000 udenlandske studerende vælger ifølge Ivan Tyrsted i højere grad end deres danske ditto linjer med fokus på iværksætteri.

Et emne, der til stadighed har været debatteret i Danmark, er, om janteloven spiller en rolle i iværksætteriet. I den seneste opgørelse over, hvordan danskerne ser på iværksætteri, er flere positivt stemt over for det at stifte egen virksomhed. Samtidig har danskerne fået en større forståelse for, at det kan gå galt.

De selvstændiges a-kasse (ASE) og Erhvervsstyrelsen lavede sidste år en opgørelse over reaktionerne på 270 konkurser.

Hele 65 procent af konkurserne har været forbundet med positive tilkendegivelser fra omverdenen. Det er de nyttige erfaringer og omverdenens accept, der giver den positive atmosfære omkring konkursbegrebet, lyder det fra de deltagende virksomheder.

Skærmer af

Selv om flere accepterer konkurser og ser positivt på iværksætteri, viser en opgørelse, som Jyllands-Posten har fået lavet af Experian, at antallet af nystiftede virksomheder er det laveste i ni år. Det skyldes ikke kun krisen.

»Når vi kigger på de virksomheder, der stiftes og lykkes i dag, er det typisk virksomheder, der har højtuddannede bag sig. De er bedre rustet end andre iværksættere,«siger professor Michael S. Dahl, Aalborg Universitet, der finder det sandsynligt, at skiftet skaber mere værdi i de virksomheder, der stiftes i dag.

Han slår fast, at krisen på den måde skærmer af for folk, der har et for optimistisk syn på deres forretningsidé.

Selv om der er uddannelser, der fokuserer på iværksætteri, er det vigtigt at få åbnet en diskussion for, hvad midlerne til at skabe flere iværksættere skal være, mener Michael S. Dahl, der særligt synes, at de indirekte iværksætter­initiativer bør tages op til over­vejelse.

Vigtig diskussion

Selv om der bruges millioner af kroner på iværksætterrettede uddannelser, er Michael S. Dahl ikke sikker på, at det er vejen at gå. Hans forskning viser nemlig, at iværksættere, der har været på arbejdsmarkedet, har større succes end dem, der bare springer ud i det.

»Vi ved, at studerende har sværere ved at stifte virksomhed og overleve end folk, der har slået sine folder i en virksomhed. Man kan diskutere, om vi spilder pengene, som vi bruger på at kaste studerende ud i iværksætteri. Vi ved det ikke, men det er en relevant debat,« siger han.