Iværksætteri har det svært i »Pyselandet«

Den norske iværksætterscene ligner den danske. Masser af ideer, for lidt kapital og ingen store gennembrud. Måske er forklaringen, at iværksætteri i Norden er blevet en livsstil, snarere end en lidenskab.

Anita Krohn Traaseth, chef for Innovation Norge, en pendant til Vækstfonden i Danmark, giver de norske iværksættere en opsang. »I skal komme op med bedre ideer og projekter, hvis Norge for alvor skal blive en iværksætternation. Foto: Gorm K. Gaare/Oslo Innovation Week Fold sammen
Læs mere

I alle de nordiske lande gøres der i disse år en betydelig indsats for at udvikle nye virksomheder via iværksætteri. Staterne bevilger penge til fonde, der er inkubatorer for nye forretningskoncepter. Iværksætteri sættes på skemaet i skoler og på højere læreanstalter. Talrige konkurrencer for start-ups afvikles. Men alligevel kniber det med at tilvejebringe de nye virksomheder, der skal skabe grundlaget for at finansiere den nordiske velfærdsmodel fremover. De nye er få og små og beskæftiger ikke ret mange.

Hvad er der galt? Somme tider skal man lade iagttagere udefra se os an. Så kommer der en klar konklusion.

Det gjorde der i hvert fald i ugen, der gik, hvor Saul Singer, iværksætter og medforfatter til »Start-up Nation«, en berømt bog om den israelske iværksættersucces, indtog scenen på Innovation Week i Oslo. Norges svar på Danmarks iværksætteruge.

Han fastslog, at man i Norden betragter det at være iværksætter som en livsstil snarere end en lidenskab – ikke noget, der nødvendigvis kræver hårdt arbejde.

Og så slog han fast, at iværksætteriet i alle de nordiske lande er på samme stade. Der, hvor en masse start-ups ikke kommer ud over dødens gab og får kapital. Der, hvor vi venter på, at de, der trods alt finder investorer, får et gennembrud og bliver ikonvirksomheder for det lokale iværksættermiljø. Der, hvor vi afventer den spektakulære exit, som kan sætte gang i den gode cirkel, så investorer flokkes om de nye muligheder. Først da opstår nemlig det økosystem, som for alvor fremmer iværksætteri og entrepreneurskab.

Singer mener, at vi i Norden mangler villigheden til at ofre os fuldt og helt for et projekt. En evne man får indpodet med modermælken i Israel, fordi selve den jødiske stat er et iværksætterprojekt. En vild idé, man virkelig er indstillet på at ofre noget for – sit liv, om så det gælder.

Nordmændene har det for godt

Et par dage i Oslo blandt norske iværksættere, investorer og facilitatorer – læs offentlige myndigheder, der vil fremme iværksætteri – bekræfter Singers indtryk.

Den norske iværksætterscene, som den blev præsenteret på mere end 50 forskellige arrangementer og events, ligner i forbavsende grad den danske. Startup-virksomheder inden for IT og healthcare, bioteknologi og cleantech. Masser af ideer, men ingen egentlige gennembrud. Nogle norske iagttagere taler da også om Norge som »Pyselandet«, landet, hvor de fleste er for feje til virkelig at vove noget. Nordmændene har det simpelthen for godt.

Da chefen for Innovation Norge, Norges Vækstfond, Anita Krohn Traaseth, åbnede Oslo Innovation Week, måtte hun da også ty til Kongsberg, en gammel norsk våbenfabrik for at finde et eksempel på innovation. Kongsberg har – ligesom danske Terma i Aarhus – genopfundet sig selv som højteknologisk producent af forsvarselektronik.

Frederik Syversen, udviklingschef i IKT Norge – Norges svar på IT-brancheforeningen – er lidt mere optimistisk. Han peger på Opera, selskabet bag en norsk udviklet browser, som får stadig større udbredelse. Eller Visma, et økonomi- og regnskabssystem, som også har fået en vis udbredelse i Danmark. Han fortæller, at der er opstået flere nye lovende start-ups med udgangspunkt i Tandberg, en slags norsk B&O, der efter årtusindskiftet koncentrerede sig om udstyr til videokonferencer og i 2011 blev købt af amerikanske Cisco.

Trommeslagere og digitale styrehuse

Skal man tro de årlige GEM-rapporter, der registrerer iværksætteraktiviteten i de udviklede lande, er innovation og iværksætteri i Norge ikke mere udbredt end i Danmark.

Kun seks procent af nordmændene havde i 2012 under overvejelse at starte egen virksomhed. Endnu færre er gået i gang. Unge veluddannede nordmænd tiltrækkes stadig af højtlønnede stillinger i landets olieindustri eller i finanssektoren. Motivationen til at begynde for sig selv og få alverdens udfordringer kastet i hovedet fra dag ét, er ikke til stede i samme omfang som i f.eks. England.

Og det med livsstilen spiller også ind – i hvert fald blandt de start-ups som Innovation Norge havde valgt at præsentere i et crowdfunding-arrangement ved iværksætterugens åbning. Her var musik i fokus. De problemer, iværksætterne ville løse, handlede bl.a. om at screene YouTube for de bedste musikvideoer (widflow) og finde trommeslagere til rockbands under etablering (Bandaid). Men ingen af løsningerne var ledsaget af overbevisende forretningsmodeller eller sandsynliggørelse af, at koncepterne kan opnå global afsætning fra dag ét. Det er ellers er internettets store fordel, når en ny digital forrentningsplatform skal defineres.

Norsk skibsbygning

Mere bund er der i de norske kompetencer på det maritime område. De er historisk funderede i Norges olie- og fiskeindustri. Ulstein-Gruppen ejer et værft i Aalesund, der har specialiseret sig i supplyskibe til offshoresektoren. Sammen med arkitekt- og designskolen i Oslo har Ulstein-Gruppen givet sig i kast med at designe fremtidens skibsbro – det moderne styrehus, ville vi sige på dansk.

Dagens styrehuse er et virvar af skærme og alarmsystemer, der skal holde den vagthavende på broen orienteret om skibets bevægelser. Ulstein og designskolens folk har sat sig for at gøre det mere enkelt – så der kommer færre udstyrsleverandører, færre alarmer, mere overblik, bedre informationer på de rigtige tidspunkter og bedre ergonomi.

Resultatet er et futuristisk skibsbrodesign, hvor væsentlige alarmer er integreret i styrehusets ruder, hvor der er rene flader, hvor oversigtskærme er placeret under vinduerne og gjort overskuelige.

Designprojektet, der indledningsvis blev finansieret med et offentligt tilskud på 400.000 kr., har siden fået privat funding. Det har hjulpet Ulstein-Gruppen videre til at blive et af de mest succesfulde nybygningsværfter i Norden, hvor nybygning af skibe ellers ophørte for 30 år siden.

Olieindustri kan skabe nye iværksættere

Netop nu er den norske olieindustri, som Ulstein betjener, ramt af dårlige konjunkturer. Olieprisen falder og gør det mindre rentabelt at vride den sidste dråbe olie ud af de norske kilder. Statoil har barberet 1.400 stillinger væk, Arild Jenssen, chef for fagforeningen SAFE, der organiserer ansatte i oliesektoren, vurderer at op mod 7.200 stillinger er i farezonen i Norge alene som følge af dalende efterspørgsel på olie.

Frederik Syversen beklager denne udvikling, men ser den samtidig som en mulighed. Veluddannede medarbejdere fra offshoresektoren kan blive iværksættere, som udvikler nye digitale værktøjer til offshoresektoren.

Saul Singer, USA-israeler med dybt kendskab til Israels og USAs iværksætterscene, ser udviklingen i et større perspektiv.

»Det drejer sig ikke om at skabe et økosystem for iværksættere i Norge, i Danmark, i Sverige. De problemer, iværksætterne skal løse, bliver mere mangfoldige og løsningerne mere brugbare, når kroatere arbejder sammen med hollændere, spaniere med svenskere. Ambitionen om at skabe et økosystem, der fremmer iværksætteri, skal være europæisk og í den sammenhæng bør Europa også omfatte Israel. Først da sker der noget.«