Iværksætter vil rense vand og udvikle medicin

Aquaporin bruger naturens metoder til at rense vand. Nu får selskabet 90 mio. kr. til at udvikle metoden, så den bl.a. kan screene lægemidler.

Foto: NIels Ahlmann Olesen. Claus Helix Nielsen. Ekstern lektor. DTU Fysik og her hos Cobis
Læs mere
Fold sammen

I løbet af det næste år får de 20 ansatte i den danske iværksættervirksomhed Aquaporin selskab af yderligere ti kolleger i Danmark.

Aquaporin har nemlig haft held med at skaffe 90 mio. kr. over fire år til at udvikle en ny generation af selskabets teknologi til at kunne andet end rense vand.»Potentialet i at rense vand er enormt, men vi har hele tiden været bevidste om, at vores teknologi ikke er begrænset til kun det. Det kan udvikles til en egentlig platformteknologi, og det har vi nu fået penge fra Højteknologifonden til at gøre,« siger adm. direktør og medstifter af Aquaporin, Peter Holme Jensen.Håbet er, at selskabets teknologi kan bruges til bl.a. reduktion af spildevandsmængder, produktion af flydende gødning og på lidt længere sigt også bioraffinering og screening af nye lægemidler.»I dag er bestemte former af screening af nye lægemidler i cellekulturer med en særlig type ionkanaler obligatorisk i både EU og USA. Det er meget tidkrævende og dyrt, men vi mener, at vi kan vise, at det kan gøres billigere og effektivt,« siger leder af den biomimetiske membrangruppe på DTU, Claus Hélix-Nielsen, der leder det nye forskningsprojekt og i øvrigt er forskningschef i Aquaporin.Konsortiet, der ud over Aquaporin består af DTU, Københavns og Aalborg universiteter, DSS Silkeborg, Arla og amerikanske Dupont, stiller med 45 mio. kr., mens Højteknologifonden kommer med de resterende 45 mio. kr.

Samarbejde med 20 partnere

Aquaporin har udviklet en særlig proteinmembran, som kan tilbageholde stoffer eller salte i vandet, altså rense vand eller fjerne salt fra saltvand. Teknologien er døbt Aquaporin Inside og er baseret på proteinet aquaporin, der fungerer som en vandkanal og findes i levende celler. Proteinet er blevet indarbejdet i en kunstig membran, som Aquaporin har udviklet med inspiration i de membraner, der findes i naturen, f.eks. i nyrerne eller i træer.

Selskabet er i dag ved at opskalere og teste produktionen af den vandrensende proteinmembran i samarbejde med omkring 20 industrielle partnere og er på den måde allerede betydeligt længere end mange andre biotek- eller cleantechiværksættere herhjemme.Bevillingen fra Højteknologifonden betyder, at selskabet formentlig kan udvide sin produktportefølje hurtigere, end hvis selskabet selv skulle finansiere videreudviklingen.»Som en lille opstartsvirksomhed er det naturligt, at vi koncentrerer os om at få vores første produkt på markedet, inden vi kan videreudvikle produktet. Men nu kan vi sideløbende afsøge mulighederne inden for andre områder,« siger Peter Holme Jensen.Claus Hélix-Nielsen understreger, at det Højteknologifondens bevilling ikke kun er tænkt som en løftestang for virksomheden Aquaporin.»Samarbejdet mellem Aquaporin og DTU har allerede ført til nye initiativer i form af grundvidenskabelig forskning i biomimetiske membraner på DTU, hvilket vil styrke platformen yderligere. Men også set i det store perspektiv er jeg glad for bevillingen, som jeg ser som et skridt på vejen til at nedbryde grænserne mellem den akademiske verden og industrien. Hvis man vil gøre en indsats, viser vores historie, at man både kan få spændende banebrydende forskning og et produkt ud af det,« siger Claus Hélix-Nielsen.Aquaporin blev i sin tid stiftet af forskere som indså, at hvis de skulle få deres viden omsat til konkrete produkter i første omgang inden for vandområdet var det nødvendigt at sprænge universitetets rammer.»Lidt usædvanligt etablerede vi virksomheden, før teknologien var færdigudviklet og uden at have udtaget et eneste patent. Men vi kunne se, at udviklingen krævede, at vi skulle beskæftige os med alt fra molekylærbiologi til ingeniør og VVS-arbejde, og det var et set up, vi aldrig ville kunne lave i universitetssammenhæng,« fortæller direktør Peter Holme Jensen.I dag er selskabet i gang med at etablere pilotproduktion af sin vandmembran og har etableret datterselskab i Singapore.Herhjemme er konkurrencen begrænset, men i Asien er interessen for bæredygtige teknologier, der kan rense og begrænse vandforbruget, stor.»Vi kan se, at der er universiteter i Asien, der er begyndt at forske i området, og store koreanske konglomerater som Samsung og LG Electronics har også vist interesse for området,« siger Peter Holme Jensen, der skal til Sydkorea inden længe.I dag er selskabet en del af M. Goldschmidt Holding-gruppen, og da Goldschmidt er en evergreen investeringsfond, er der ikke som sådan noget pres for en exit.Ifølge Peter Holme Jensen er det dog ikke usandsynligt, at Aquaporin på et tidspunkt får flere, større investorer ind eller bliver en del af et større konglomerat.»Lige nu oplever vi, at verden har fået øjnene op for os. De amerikanske investorer, jeg har jagtet i tre-fire år, begynder nu at vende tilbage og give udtryk for deres interesse,« siger Peter Holme Jensen.