Iværksætter-niveau i Danmark tæt på stilstand

Regeringen vil gøre Danmark til en førende iværksætternation, men udviklingen står i stampe. Regeringen glemmer, at de andre lande også satser hårdt på iværksætteri.

Fogh-regeringen har iværksætteri som en helt central del af den globaliseringsstrategi, der skal ruste Danmark til fremtidens udfordringer i en mere konkurrencebetonet verden. Men trods en lang række initiativer så har Danmark ikke formået at styrke sin position indenfor evnen og lysten til at opbygge og få nye virksomheder til at vokse sammenlignet med de lande, vi konkurrerer med.

Det viser GEM-rapporten 2006, Global Entrepreneurship Monitor, der måler iværksætter-aktiviteten i 46 lande verden over. Det er kun relevant, at sammenligne Danmark med en mindre gruppe af udviklede lande, da en række af deltager-landende er fattige nationer, hvor iværksætteriet i høj grad er drevet af fattigdom.

Men kigger man på iværksætter-aktiviteten i 2006 i G8-landene og de nordiske lande, så er konklusionen klar: Danmark er middelmådig til iværksætteri.

Den konklusion stemmer meget dårlig overens med regeringens store ambitioner på området, hvor specielt økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har lagt mange kræfter og en stor del personlig prestige ind i at få Danmark op i verdenseliten, når det gælder iværksætteri. Men fem års arbejde ser ud til at være en fiasko, hvis man skal dømme ud fra GEM-rapportens resultater.

Man kan dog tilføje, at Danmark rent faktisk har bevæget sig en smule fremad indenfor nogle få parametre, bl.a. kunne langt flere danskere i dag, sammenlignet med 2001, forestille sig en tilværelse som selvstændige. Men den reelle opstart og vækstraterne i iværksætternes virksomheder er usædvanlige middelmådige.

"I det samlede store billede ligger vi bagved dem, som vi også lå bagved for fem år siden. Men vi skal selvfølgelig også have tålmodighed, når vi kigger og tolker på disse tal. Men det er vigtigt at huske på, at vi ikke er de eneste, der prøver at forbedre os indenfor evnen til iværksætteri og innovation," siger professor Torben Bager, der er direktør for Idea, International Danish Entrepreneurship Academy.

"Alle de andre lande er også meget opmærksomme på, hvor vigtigt det er. De forsøger også at få flere gjort motiverede til at starte selv, at forbedre de finansielle rammer for iværksætteri, gøre opstarter nemmere, forbedre kompetencerne til at starte op osv. Så hvis vi skal forbedre os i forhold til de andre, så skal der en rigtig stor indsats til. Vi har mange nye og gode initiativer i dag, men det er tilsyneladende ikke nok," siger Torben Bager til Business.dk.

Han minder om, at når det gælder de kulturelle aspekter af iværksætteri, så er det noget, der ændrer sig meget langsomt.

"De overvejelser, som folk gør sig i et land, omkring hvordan vi skal leve livet, hvad er vigtigt og ikke vigtigt, det ændrer man ikke fra det ene år til det andet, det tager mange år. Der er jo en række værdier, der ligger til grund for de valg, vi træffer - og de værdier ligger dybt i os. Og den slags spiller en meget stor rolle, når folk finder ud af, om de skal være iværksættere, så vi skal være tålmodige," siger Torben Bager.

Men indenfor kulturen er der en god nyhed, når man kigger på GEM-tallene over de sidste 6 år.

"Kulturen forandrer sig over mod det mere individuelle frem for det kollektive og sociale. Det at man får en mere individuel kultur, at den enkelte godt vil gøre noget unikt og præstere - den grundholdning (SLET: den) stemmer fint overens med det at være iværksætter. Så det er på vej, men det ændrer sig forholdsvis langsomt," siger Torben Bager og tilføjer, at det også er opmuntrende, at danskerne i stigende grad vurderer deres iværksætter-evner som gode.

Men hvad skal vi så gøre i Danmark for at rykke frem på listen og dermed blive et af de førende lande i verden indenfor iværksætteri?

"Det er et svært dilemma. Hvis man kunne identificere en smal liste af tiltag, der var afgørende, så kunne man sætte kraftigt ind der. Men når vi kigger henover rammebetingelserne, så taler det for, at vi skal satse på flere forskellige ting. Der er ingen lette fix, hvor det hele bare kører. Så jeg hælder mere til, at resultaterne peger på, at vi skal holde os til en bred indsats," siger Torben Bager direktør for Idea.

Han er tilhænger af et af de fokus-områder, regeringen har valgt ud, nemlig at gøre noget ved den manglende vækst i de danske iværksætter-virksomheder.