IT-trends i 2014

Brugerne kræver mobilitet og fleksibilitet, mens virksomhedernes fokus vil være på interaktion og sikkerhed.

Foto: KACPER PEMPEL

Til trods for afsløringer af amerikanske sikkerhedstjenesters omfattende aflytning og hacking peger de digitale tendenser for 2014 mod mindre stavnsbinding til virksomhedernes IT-udstyr og mere frit valg af platform og adgang gennem skyen.

Det stiller nye og større krav til IT-afdelingernes sikkerhedssystemer. Læs om IT-trends, der vil præge det kommende år i de følgende links.