IT iværksættere tager indisk afsæt

Iværksættere. Tre år gammelt it-firma i Herning, med de to grundlæggere som eneste medarbejdere, har via indisk underleverandør allerede præsteret at udvikle to nye programmer.

Det er ikke kun forbeholdt større it-virksomheder at outsource programmeringsarbejde til indiske underleverandører.

I Herning har iværksætter-virksomheden IT Bizz præsteret i løbet af bare tre år at udvikle to nye business intelligence systemer og det med blot to medarbejdere grundlæggerne Lene Josiassen og Jens Bo Nielsen.

Forklaringen er netop, at programmeringsarbejdet er lagt ud til en indisk underleverandør, ESSPL med hovedkvarter i byen Bhubaneswar.

Midtjyderne har overordnet designet og specificeret de to systemer, som efterfølgende er blevet programmeret af indiske programmører.

På den måde er det, ifølge Jens Bo Nielsen, lykkedes at lave to prisbillige systemer, der i dag er at betragte som virksomhedens to hyldevarer.

Hård konkurrenceDet dansk-indiske parløb er én af årsagerne til, at IT Bizz kort tid efter starten var i stand til at præsentere markedet for sit første system, Explano, der i flere henseender er et traditionelt business intelligence system og som sådan derfor skal konkurrere med mere end 30 konkurrenter på markedet.

Konkurrencesituationen har dog ikke afskrækket makkerparret bag IT Bizz.

- Netop fordi, vi fra starten har baseret vores udvikling på hjælp fra indiske programmører, har vi været i stand til at holde prisen meget langt nede. Hertil kommer, at vores system i forhold til mange andre er meget hurtigt og let at implementere. Det kræver ikke store konsulenthuses medvirken. Vi kan for eksempel som regel opsætte de ønskede salgsanalyser i Explano i løbet af ganske få dage, og meget af arbejdet foregår smertefrit via internettet, siger Jens Bo Nielsen.

For et år siden var de midtjyske iværksættere klar med produkt nummer to, FlexAlert, som salgsmæssigt har overgået Explano.

- Det skyldes givetvis, at FlexAlert, i modsætning til Explano, ikke har nogen nævneværdig konkurrence, forklarer Jens Bo Nielsen.

Automatisk overvågningFlexAlert er et program, der automatisk overvåger virksomhedens forretnings-systemer og sender en e-mail til en eller flere personer, hvis en kritisk hændelse opstår.

På den måde får brugeren mulighed for hurtigt at reagere på afvigelser i sine for-retningssystemer uden at bruge tid på kontrol og overvågning.

Brugeren bestemmer selv, hvilke hændelser, som skal udløse en alarm.

Det kunne for eksempel være, hvis en vare sælges til under kostpris. Det kan også være fejl i fakturaer, som afsløres af FlexAlert.

Den e-mail, der sendes, fortæller, hvilke transaktioner, der har udløst alarmen.

Som et tredje ben i den stadig unge virksomhed er it-rådgivning, hvor IT Bizz i særlig grad fokuserer på Lean Management i mindre- og mellemstore virksomheder med udgangspunkt i kundernes it-systemer.

- Utroligt mange virksomheder har brugt mange penge på deres it-installationer uden at få nok ud af dem. Mere hensigtsmæssig udnyttelse af systemerne vil kunne bringe mange virksomheder meget tættere på Lean-begrebet, tilføjer Jens Bo Nielsen, der, efter eget udsagn, fortsat ser mange virksomheder, der er alt for afhængige af nøglepersoners viden.

Den viden kan man stor fordel lægges ind i it-systemet, mener han, og peger blandt andet på lageret som et af de typiske områder, hvor der kan optimeres.

Jens Bo Nielsen kalder selv konceptet Lean Management på jysk! .

- Vi tilbyder en gennemgribende analyse af virksomhedens forretningsgange med henblik på optimering af de daglige arbejdsgange og selvfølgelig med udgangspunkt i bedre udnyttelse af den bestående it løsning.

Men vi spilder ikke tiden på store tunge rapporter, fastslår han.

Et godt makkerparIT Bizz har netop lavet en analyse og optimering af forretningsgangene på lageret hos Seelen A/S i Holstebro.

Det har blandt andet medført indførelse af lokationsstyring og flere andre forbedringer.

Lene Josiassen og Jens Bo Nielsen havde et indgående kendskab til hinanden, da de grundlagde IT Bizz for tre år siden. De har i 15 år arbejdet sammen i et andet softwarehus i Herning, der først og fremmest arbejder med IBM AS/400.

De to iværksættere, der supplerer hinanden på den måde, at Lene er teknikeren og Jens Bo er sælgeren, ville oprindeligt også have slået sig op på konsulentydelser til AS/400, men den vej lykkedes det ikke at gå.

- Vi opgav kort og godt. I den del af branchen er der tilsyneladende en meget høj grad af loyalitet mellem kunde og leverandør, som det ikke var muligt fos os at trænge igennem. I stedet fik vi ideen til selv at udvikle nogle prisbillige programmer via indiske programmører, fortæller Jens Bo Nielsen, der understreger, at et dansk-indisk samarbejde om udvikling fordrer meget præcis styring af kommunikationen mellem Danmark og Indien.

IT Bizz har primært kommunikeret med inderne via programmet Messenger for at undgå sproglige misforståelser og sikre dokumentation for, hvad der er bestilt og ikke bestilt.