IT InterGroup trodser finansnedtur

Børsnotering. Sidste uges finansuro påvirker ikke det danske it-konsulenthus, IT InterGroup A/S, der er specialiseret inden for elektronisk sikkerhedshåndtering. Selskabet forbereder en notering på First North.

Det danske it-konsulenthus IT InterGroup A/S vil ud på de nordiske, europæiske og amerikanske markeder. På trods af uro på det finansielle marked søger virksomheden nu flere ressourcer gennem lancering af IT InterGroup på First North.

- Det er ledelsens opfattelse, at en styrkelse af virksomheden via lancering på First North vil gøre det muligt allerede på kort sigt at forfølge de store muligheder, der ligger i markedet for elektronisk sikkerhedshåndtering, det såkaldte Identity & Access Management, siger administrerende direktør Jesper Østergaard, IT InterGroup.

IT InterGroup har netop indsendt prospektudkast i forbindelse med udbud af aktier og selskabets optagelse til handel på First North til godkendelse hos Finanstilsynet.

Det forventes, at IT InterGroup offentliggør prospektet ultimo august 2007 og åbner for tegning af aktier på internettet I begyndelsen af september 2007. Provenuet ved aktieudbuddet forventes i størrelsesordenen 10 -15 millioner kroner, og det skal anvendes til gennemførelse af IT InterGroups vækst- og internationaliseringsstrategi med særligt fokus på markedsføring af softwaren FastPass på de udvalgte markeder.

IT InterGroup blev stiftet i år 2000 og er en konsulentvirksomhed inden for elektronisk sikkerhedshåndtering med fokus på sikkerhedsaspekterne ved systemtilgang og brugeridentifikation.

- mja