IT-driften overtages af staten

En rapport fra Finansministeret, som Computerworld er kommet i besiddelse af, forudser besparelser på 700 millioner ved at centralisere driften af løn, HR, økonomi og rejseaktivitet i staten.

Én central IT-afdeling skal stå for løn, HR, bogholderi og rejseaktivitet på tværs af statens 176 virksomheder – det vil ifølge en rapport fra Finansministeriet, som Computerworld er kommet i besiddelse af, betyde besparelser på 700 millioner kroner.

"Der anbefales etableret ét servicecenter i Økonomistyrelsen, som skal varetage opgaver på løn-, bogholderi- og regnskabs - samt rejseområdet, og et servicecenter i Skatteministeriets koncern, som skal varetage opgaver på administrativ it-drift og support, herunder varetage driften af statslige servere".

”IT-centeret i Skatteministeriet skal betjene alle ministerområder - dog formentlig med undtagelse af de virksomheder, der af sikkerhedsmæssige årsager har behov for særlige IT-løsninger, eksempelvis Forsvarskommandoen, Rigspolitiet og dele af Udenrigsministeriet,” står der i rapporten.

De to centre etableres ved, at de medarbejdere, der i dag varetager de pågældende opgaver i de enkelte virksomheder, i løbet af en årrække samles i de nye centre, fremgår det af rapporten ifølge Computerworld.

Et dyrt apparat står til udskiftning
Som virkeligheden ser ud i dag i statens virksomheder, så står 4.700 medarbejdere for administration af løn, IT, HR, bogholderi og rejseaktiviteter i de forskellige statslige institutioner. Beregninger i rapporten fra Finansministeriet viser, at udgifterne til drift af it, økonomi og HR er størst.

Omkostningerne til de administrative opgaver udgør samlet mindst 2,8 milliarder kroner årligt, hvoraf cirka 2,5 milliarder kroner anvendes på de 4.700 administrative årsværk og godt 300 millioner kroner kommer fra omkostninger til it-infrastruktur såsom servere og datalagring.

Alene IT-udgifterne ud af de 2,5 milliarder kroner til lønudgifter har Finansministeriet beregnet til godt 670 millioner om året, og dertil kommer 300 millioner kroner til servere og datalagring.

Ifølge Computerworld peger Finansministeriet i rapporten på, at der er stort potentiale til effektiviseringer.

Alene ved oprettelse af den fælles IT-afdeling forventer man at kunne spare 425 millioner kroner årligt.

Ikke en realitet endnu
Lars Frelle-Petersen, kontorchef i Administrationspolitisk Center i Finansministeriet, vil ikke udtale sig om rapporten og de beslutninger, der ligger bag.

Han fremhæver, at rapporten kun er et udkast og først skal igennem en egentlig regeringsbeslutningsproces.