ISS leverer pæn organisk vækst mens driftsmargin lander som ventet

Ejendomsservicekoncernen ISS kom klart bedre ud af første kvartal 2017 end ventet af analytikerne. Både omsætningen og indtjeningen var bedre end ventet.

Med baggrund i en omsætning, der steg til 19.505 mio. kr., kunne ISS notere sig et nettooverskud på 444 mio. kr.

Der var ventet en omsætning på 19,3 mia. kr. for kvartalet og et nettooverskud på 421 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.

STØRRE ORGANISK VÆKST END VENTET

De tilsvarende tal for det tilsvarende kvartal i 2016 var en omsætning på 19,2 mia. kr. og et overskud på 399 mio. kr. Den organiske vækst i omsætningen blev på 2,6 pct. mod ventet 1,8 pct. og 3,7 pct. i første kvartal året før.

At den organiske vækst var mindre end i samme kvartal for et år siden skyldes blandt andet svært sammenligningsgrundlag, blandt andet grundet at store kontrakter til Danske Bank, DSB og Norges Forsvar blev startet op i førte kvartal 2016.

Driftsoverskuddet (EBIT) før særlige poster landede dog lidt under det ventede, da EBIT var på 868 mio. kr. mod en forventning om 874 mio. kr. og 854 mio. kr. i første kvartal 2016.

DRIFTSMARGIN PÅ NIVEAU MED FORVENTNINGER

Driftsmarginalen beregnet på den baggrund blev 4,5 pct., hvilket var som ventet og ligeledes på niveau med samme periode sidste år.

- Vores resultater for første kvartal var opmuntrende. Vi leverede en solid organisk vækst, en vedholdende margin og stærke pengestrømme, siger ISS' administrerende direktør, Jeff Gravenhorst, i regnskabet.

ISS fastholder sine forventninger til 2017 og venter fortsat at levere en organisk vækst på mellem 1,5 og 3,5 pct. mod 3,4 pct. i 2016. Driftsmarginen ventes at blive "over niveauet i 2016", da den udgjorde 5,77 pct.

- Vi har tillid til, at vi vil opfylde vores forventninger til hele året, og vi vil fortsætte med at styrke vores forretning med implementeringen af strategiske initiativer så som vores indkøbsprogram, siger Jeff Gravenhorst.

Analytikere adspurgt af Ritzau Estimates ventede før regnskabet en organisk vækst for hele året på 2,8 pct. og en driftsmargin på 5,8 pct