Islændinge bag geotermisk kapitalfond

Seks milliarder kroner skal investeres i at opkøbe og udvikle vedvarende energi, hovedsageligt geotermiske anlæg. Bag kapitalfonden står i første omgang FL Group, banken Glitnir og VGK Hönnun Engineering.

Tre islandske selskaber vil skabe den globale kapitalfond Geysir Green Energy med én milliard dollar til investeringer i såkaldt geotermisk energi, der kan opsuges, der hvor varme, underjordiske kilder eller damp kommer op i nærheden af overfladen - netop det som størsteparten af energiforsyningen på Island er baseret på.

Den nye chef for foretagende bliver da ogsåtidligere direktør for Reykjavik Energi Company, Ásgeir Margeirsson, som har mange års erfaring fra den branche.

De tre stiftende selskaber er FL Group, Glitnir og VGK Hönnun Engineering, som i første omgang skyder 100 millioner dollar i kapitalfonden. Gennem Glitnir-bankens corporate finance afdeling er det meningen, at andre investorer i de kommende uger kan købe sig ind i fonden, oplyser selskaberne, så den investerede kapital kan komme op på én milliard dollar.

Geysir Green Energy vil både opkøbe eksisterende og udvikle nye geotermiske kraftværker, og selskabet forventer at deltage i privatiseringen af flere offentlig ejede selskaber rundt om i verden.

Stifterne anslår, at det globale energibehov vil stige til det dobbelte i løbet af de kommende 50 år, og derfor bliver vedvarende energi i stigende grad påkrævet. Geotermisk energi er betydeligt billigere at udvinde end for eksempel solenergi, skriver Geysir Green Energi.