Invitation til messe udløste bøde for spam

Spam. Netbutikken Midtdata er blevet idømt en bøde på 25.000 kr. for elektroniske udsendelse af invitationer.

Midt-data blev i dag idømt en bøde på 25.000 kroner for udsendelse af spam, oplyser Forbrugerstyrelsen.

Dommen faldt Sø- og Handelsretten, der straffede netbutikken for udsendelse af ca. 5000 e-mails i august 2004 indeholdende en invitation til en computermesse. Invitationerne var udsendt til personer, der tidligere havde handlet hos netbutikken, men ikke givet samtykke til at modtage reklamemails.

Midt-Data mente ikke, at der var tale om spam, da der kun var tale om en invitation til en gratis computermesse og ikke en henvendelse med henblik på afsætning af varer, som er omfattet af forbudet mod spam i markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden var til gengæld af den opfattelse, at der var tale om spam og på baggrund af klager fra flere personer, der havde modtaget disse e-mails, blev selskabet anmeldt til politiet.

Sø- og Handelseretten gav ved dommen afsagt i dag Forbrugerombudsmanden medhold i, at der var tale om e-mails indeholdende reklame, bl.a. fordi Midt-data også havde solgt varer på messen.

Midt-Data blev derfor idømt en bøde på 25.000 kr., hvilket dog var lavere end den bøde, som anklagemyndigheden havde anmodet om.

Retten lagde ved fastsættelsen af bødens størrelse vægt på antallet af e-mails, og henvendelsernes karakter og indhold, der ikke reklamerede for konkrete produkter, men indbød de ca. 5000 modtagere, der tidligere havde købt produkter hos Midt-Data A/S, til computermessen.