Investorgruppe har allerede tjent 3 mia. kr. på Vestjysk Bank

Opsparere med investeringsbeviser i investeringsforeningen Maj Invest Danske Aktier er blandt de få danskere, som har fået kontant udbytte af, at staten solgte sin ejerandel på 82 procent i Vestjysk Bank for en slik for nogle måneder siden.

Økonomisk Ugebrev har tidligere påpeget, at brandudsalget kostede staten og de danske skatteydere et milliardtab på grund af en alt for lav salgspris. Og det er det, man nu kan begynde at aflæse i afkastene hos de professionelle investorer, som købte statens aktier, skriver Økonomisk Ugebrev søndag.

GEVINST PÅ 400 PCT.

Det finansielle konsortium bestående af blandt andet Nykredit, Maj Invest, Arbejdernes Landsbank, AP Pension og Novo har for 745 mio. kr. købt statens aktiepost, som nu har en aktuel børsværdi på 3,7 mia. kr. Den igangværende emission slutter om få dage. Investeringsforeningen Maj Invest Danske Aktier købte for ca. 8 mio. kr. Vestjysk Bank-aktier. Og de er nu vokset til knap 40 mio. kr. Altså en gevinst på 32 mio. kr., eller 400 pct., på få måneder.

Konkret har det for Maj Invests afdeling med danske aktier betydet, at den ligger klart i front med bedste afkast i år blandt de 34 afdelinger med danske aktier - med et årsafkast på 25 procent. I den seneste opgørelse fra 31. juli udgjorde Vestjysk Bank-posten knap 6 procent af foreningens formue, svarende til knap 20 mio. kr. Siden er børskursen næsten fordoblet fra 2,7 kr. til 5,0 kr., hvorved bankaktien nu udgør ca. 37 mio. kr., eller 10 procent af formuen.

Alene investeringen i Vestjysk Bank har bidraget med en afkastgevinst på ca. 10 pct.point, og uden denne ekstra gevinst var afdelingen landet betydeligt længere nede ad Morning Stars rangliste over bedste afkast. Nogle af de andre investeringsforeninger mener, at Maj Invest har score førertrøjen på et tvivlsomt grundlag, fordi de ikke selv har haft mulighed for at købe billige Vestjysk Bank-aktier.

Hertil siger Maj Invests aktiechef for danske aktier, Keld Henriksen: "Andre har ikke haft samme fordel. Enten fordi de ikke fik buddet, eller fordi de takkede nej til at gå videre i processen. Vi har ingen viden om, hvor mange af vore konkurrenter, der endte med at kigge på casen, og heller ikke hvor i fasen de valgte at stå ud - tidligt eller sent. Men alle havde trods alt muligheden for at lægge et stykke arbejde i det og se, om man ikke kunne samle et konsortium sammen og komme op med et bedre bud, end vores konsortium kunne."

Umilddelbart ser Vestjysk Bank-aktien ekstremt dyr ud på traditionelle nøgletal, så spørgsmålet er, om den almindelige forvirring omkring aktietegningen og prisen på tegningsretter har været med til at holde aktiekursen oppe. Ud fra en traditionel værdiansættelse efter indre værdi er aktien meget dyr. Efter kapitalforhøjelsen er bankens bogførte egenkapital 2,24 mia. kr., med knap 900 mio. aktier i omløb. Med den aktuelle børskurs på ca. 5 kr. vil børsværdien blive ca. 4,5 mia. kr., svarende til 2,0 gange egenkapitalen. Det er markant mere end andre bankaktier, eksempelvis Nordjyske Bank på 0,75 gange indre værdi og Spar Nord på 1,16 gange indre værdi.

MULIGHED FOR TILBAGEFØRSLER

Groft sagt er Vestjysk Bank-aktier ud fra denne målemetode dobbelt så dyre, som de burde være. Jokeren er bankens skjulte "reserve", de såkaldte akkumulerede tabshensættelser på usikre udlån på 3 mia. kr., som teoretisk set kan tilbageføres, hvis de usikre udlån udvikler sig til at blive mere solide udlån. Netop tilbageførsel af tidligere hensættelser har givet ekstra plusser i de fleste andre bankregnskaber de seneste kvartaler.

Hvis blot 1 mia. kr. af de 3 mia. kr. tilbageføres over de kommende år, blandt andet på grund af bedre tider i landbruget, betyder det, at egenkapitalen øges til 3,2 mia. kr. Og det vil nedbringe børsværdien til 1,4 gange egenkapitalen. Det er stadig dyrt, men ikke overdrevent dyrt, på grund af banken gode lønsomhed.