Investorer afviser Samariten

Investorer i hobetal siger nej til at putte penge i det svenske ambulanceselskab Samariten. Selskabet presses af Region Sjælland, der forventer en afklaring indenfor et par uger. Finanskrise og dårlig forretningsmodel gør det mere end vanskeligt at finde de nødvendige 200 mio. kr.

Foto: Scanpix. Svenske Samariten vandt sidste år kørslen med ambulancer i dele af hovedstaden, hele Region Sjælland og Region Midtjylland.
Læs mere
Fold sammen
Først skulle pengene til at kunne overtage en stor del af den danske ambulancedrift have været på plads i efteråret. Siden var deadline kort før jul.

Nu har Samariten blot et par uger til at sikre sig de ca. 200 mio. kr., som er afgørende for, at selskabet kan skrive kontrakt på at overtage driften af op mod 70 ambulancer på Sjælland.

Men selvom Samariten gennem måneder har kæmpet for at finde investorer, er det endnu ikke lykkes - og udsigterne til at det lykkes, vurderes nu af professionelle investorer til at være særdeles usikre.

Berlingske har talt med en række professionelle investorer - som dog ikke ønsker at stå frem, og konklusionen er klar; ingen er villig til at putte et stort tre-cifret antal millioner i Samaritens projekt.

For nok er en investering i et selskab, der står med en langfristet offentlig kontrakt i hånden, interessant, men når det gælder Samariten, lyder vurderingen, at der er alt for stor usikkerhed til, at de professionelle investorer er interesseret.

Ingen penge til opgaven
Samariten vandt sidste år kørslen med ambulancer i dele af hovedstaden, hele Region Sjælland og Region Midtjylland.

Siden har selskabet måtte droppe at overtage ambulancerne i Midtjylland, simpelthen fordi selskabet ikke kunne finde pengene til opgaven.

Selskabet har kæmpet for at finde investorer, der ville gøre det muligt, at det lille familieejede selskab overtager driften af op mod 70 ambulancer i Region Sjælland og omkring fire ambulancer i hovedstaden.

Enhver tanke, om at Samaritens ejere selv skulle kunne være i stand til at finde - endsige tjene de mange penge, er utopi.

Det seneste tilgængelige regnskab viser, at Samariten i 2006 omsatte for 96 mio. svenske kroner - og tjente beskedne 97.000 svenske kroner. Den indtjening stammer fra selskabets drift af omkring 20 ambulancer i Stockholm, hvor selskabet har drevet ambulancevirksomhed i 20 år.

Vurderingen fra investorerne er, at det nok skal lykkes at finde penge til at køre de ganske få ambulancer i hovedstaden, men at det er så godt som umuligt at finde de ca. 40 mio. kr., som skal indbetales som en garantisum til Region Sjælland - samt omkring 150 mio. kr., som skal bruges til driftskapital og til at styrke Samaritens beskedne egenkapital, som i dag er 1,2 mio. svenske kroner.

Samariten presset
Berlingske har talt med Samariten, som ikke ønsker at kommentere jagten på investorer.

Selskabet har netop indgået overenskomst med fagforbundet FOA omkring driften af de fire ambulancer, som selskabet har vundet udbudet på og arbejder på at indgå en aftale med 3F, som organiserer de gamle Falck-redere i Region Sjælland.

Ifølge Berlingskes oplysninger er Samariten presset af Region Sjælland for at finde en løsning på investorspørgsmålet - og på at få indgået overenskomst med 3F.

Berlingske erfarer, at Samariten internt arbejder på at skulle have en løsning inden den 15. januar, en oplysning, som det dog ikke har været muligt at få bekræftet.

Det er altså op mod 200 mio. kr., som Samariten skal bruge for at leve op til aftalen med Region Sjælland.

Pengene skal bl.a. bruges til at bestille mere end 70 nye ambulancer, som er et krav i følge den aftale Samariten har indgået med Region Sjælland. Hver ambulance koster godt en million kroner - en investering, som altså løber op i omkring 75 mio. kr.

Flere investorer peger derfor på, at Samaritens største mulighed er, at de finder en velhavende personlig investor, som har råd til og lyst til at købe sig ind i selskabet.

Investeringen skal, lyder det, være båret mere af tro, end end af de kolde kyniske beregninger, som ellers typisk finder sted, når en investor overvejer at gå ind i en virksomhed.

»Vi er overbevist om, det nok skal lykkes for Samariten at finde en investor. Det er i hvert fald hvad vi hører,« siger chefkonsulent Peter Mondrup Braad, som står i spidsen for regionens arbejde med ambulanceudbuddet.

Berlingske har talt med flere professionelle investorer, som kalder Samariten for uattraktiv og usikkerhed omkring forretningen for alt for stor,

Får det jer ikke til at frygte, at Samariten ikke kan finde de nødvendige penge?

»Vi forventer, at Samariten lever op til aftalen, og det er det vi forholder os til,« siger Peter Mondrup Braad.