Investerings-foreninger holder børspause efter valutauro

En lang række investeringsforeninger har sendt handlen med investeringsbeviser med danske obligationer i børspause. Handlen ventes tidligst genoptaget tirsdag.

Foto: Christian Als.
Læs mere
Fold sammen

Det danske obligationsmarked sejler mandag i så oprørte vande, at investeringsforeningerne har valgt at suspendere handler med investeringsbeviser, der omfatter danske obligationer. Det er helt usædvanligt, at det sker i det danske obligationsmarked.

Formålet er at beskytte opsparingen hos de mange investorer, der har overladt deres pensionsopsparing og frie opsparing til foreningerne.

De store børsmæglerselskaber og banker har kun i begrænset omfang handlet obligationer i dag, en handel, der i øvrigt foregår over telefon eller Messenger, fordi det danske obligationsmarked er for lille til et elektronisk handelssystem.

Mange obligationer er slet ikke blevet handlet, mens andre, f.eks. de meget omtalt to pct. 30-årige boliglån har oplevet store kursudsving i løbet af dagen, fordi handler har været begrænset.

Det sker efter, at Nationalbanken og regeringen fredag indstillede udstedelse af danske statsobligationer i et forsøg på at dæmme op for angreb på den danske krones tilknytning til euroen.

Samtidig er renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation raslet ned, mens kurserne på de danske realkreditobligationer er steget voldsomt og usædvanligt.

”Markedet har været usikkert, og vi har ikke kunnet få troværdige markedspriser på de danske obligationer, som kun har været handlet sporadisk. For at beskytte investorerne har vi derfor valgt at suspendere handlen,” siger Tina Hjorth Hetting, chef for Investment Management hos Danske Invest.

Hun tør ikke komme med et bud på, hvornår handlen bliver genoptaget.

”Men vi er sikre på, at det ikke bliver i dag (mandag, red.). Men vi følger situationen time for time, og arbejder på at få genoptaget handlen så hurtigt som muligt,” siger Tina Hjorth Hetting.

Samme melding kommer fra afdelingsdirektør Niels Skovvart fra Sydinvest.

Alle investeringsforeninger, der har investeringsbeviser med danske obligationer, har indstillet handlen med de pågældende obligationer på fondsbørsen i løbet af mandag, heriblandt også Jyske Invest og Bank Invest.

Det betyder, at investorer ikke kan få deres penge ud af investeringsforeningerne, hvis de er placeret i de berørte investeringsbeviser.

Men det er nødvendigt for at beskytte investorernes sparepenge, forklarer direktør for Investeringsfondsbranchen, IFB, Jens Jørgen Holm Møller.

”At fastsætte den indre værdi af investeringsbeviserne er det allerhelligste i en investeringsforening. Investeringsforeninger har og tager ansvaret for at beskytte investorernes penge, så hvis man ikke kan få en troværdig pris på obligationer, er man nødt til at suspendere handlen. Det ligger i hele idéen med investeringsforeninger og ifølge Loven om Investeringsforeninger,” siger Jens Jørgen Holm Møller.

Ifølge ham er der ingen grund til at være bekymrede for de tusindvis af danskere, der har placeret deres pensionsopsparing eller frie opsparing i investeringsforeninger med danske obligationer, tværtimod.

”Den eneste ulempe er, at man ikke kan sælge i dag, hvis man står og har brug for pengene her og nu. Men det er faktisk en fordel, at man ikke kan, for man ville risikere at få mindre for investeringsbeviserne, end de reelt er værd,” siger Jens Jørgen Holm Møller.

Det er første gang i nyere tid, at investeringsforeninger suspenderer handlen med investeringsbeviser med danske værdipapirer i.

”Det er ret usædvanligt. Det kan godt ske, at en aktieafdeling der opererer på emerging markets må suspendere handler med investeringsbeviser med aktier fra lande som Rusland og Afrika, men ikke at handel med danske papirer må suspenderes,” siger Niels Skovvart, afdelingsdirektør i Sydinvest.