Internationale giganter flokkes om Storstrømsbroen

En række entreprenørgiganter, bl.a. sydkoreanske Samsung, Daewoo og Hyundai, er stærkt interesserede i at byde på byggeriet af den nye Storstrømsbro. Danske MT Højgaard og Per Aarsleff er også med i spillet om at få del i en kontrakt på to mia. kroner.

Foto: Søren Bidstrup. Den gamle Storstrømsbro er så nedslidt - og har været det længe - at der er behov for en ny. Internationale giganter står i kø for at få lov til at bygge den.
Læs mere
Fold sammen

I september 1937 erklærede Kong Christian X Storstrømsbroen, der bl.a. blev bygget af Christiani & Nielsen for åben.

Men hvem skal bygge den nye Storstrømsbro, der skal forbinde Vordingborg på Sjælland med Orehoved på Falster og være færdig en gang i 2020?

Ja, en række internationale byggegiganter har over for bygherren, Vejdirektoratet, allerede vist stor interesse for at være med til at opføre Danmarks tredjestørste bro til omkring to milliarder kr.

Vejdirektoratet har f.eks. haft kontakter med sydkoreanske konglomerater Samsung, Daewoo og Hyundai samt italienske Salini Impregilo, der bygger den nye Metro-ring. Men også store danske selskaber som Per Aarsleff og MT Højgaard ruster sig til at byde på det megaprojektet.

»Det er et projekt til flere milliarder, så det er helt naturligt, at man stiller sig selv spørgsmålet om, hvem der skal bygge Storstrømsbroen. Vi har helt klart også oplevet en stor interesse for opgaven fra både danske selskaber og de store multinationale entreprenørgiganter i Europa og Asien,« siger Erik Stoklund Larsen, der er anlægschef i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet regner med at udpege fem prækvalificerede konsortier i maj i år. Derefter bliver der udsendt udbudsmateriale til konsortierne i juni, mens buddene ventes i hus i april næste år.

Kontrakten med det vindende konsortium ventes underskrevet i løbet sommeren 2016. Erik Stoklund Larsen siger, at de forskellige interesserede selskaber er i fuld gang med at finde deres samarbejdspartnere i konsortier.

Ud over de sydkoreanske konglomerater er bl.a. danske Per Aarsleff og MT Højgaard A/S samt ét af Spaniens største selskaber, Acciona, den tyske gigant Ed Züblin og hollandske firmaer, også med i spillet om milliardbyggeriet.

Global interesse

At det er giganter, der er med i det indledende opløb, viser interessen fra f.eks. Acciona, der er en global spiller inden for bæredygtig infrastruktur og bygger alt fra broer til tunneller, veje og jernbaner, vandkraftværker, vindmøller og solcelleanlæg. Sammen med en partner har Acciona senest underskrevet en kontrakt i Australien på at bygge 12 km letbane i Sydney til 14 milliarder kr.

Vejdirektoratet opdeler byggeriet af den nye Storstrømsbro og nedrivningen af den gamle Storstrømsbro i tre kontrakter. Størst er kontrakten på byggeriet af den fire km lange Storstrømsbro til omkring to milliarder kr., som den første prækvalifikation dækker.

»Vi har ikke noget overblik over, hvilke selskaber der går sammen i konsortier. Det holder aktørerne tæt til kroppen,« siger Erik Stoklund Larsen.

To løsninger

Der er foreslået to løsninger til den kommende Storstrømsbro. Det er for det første en bjælkebro, hvor broens gennemsejling er båret af et forstærket brofag. For det andet er det en skråstagsløsning, hvor gennemsejlingen bæres af en pylon.

»Vejdirektoratet har i Nakskov reserveret jord til en plads til produktion af elementer. Vi gætter på, at der bliver et par hundrede arbejdspladser i Nakskov og lige så mange i området, hvor broen skal bygges,« siger Erik Stoklund Larsen.

For at komme i betragtning til at være blandt de fem, der kan byde på byggeriet af broen, skal de enkelte entreprenører opfylde en række krav. Blandt andet skal man have erfaring med lignende byggerier og opfylde dansk lovgivning omkring mindsteløn til de ansatte og sociale klausuler.

Vejdirektoratet er som nævnt bygherre på den ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Den nye Storstrømsbro får elektrificeret jernbane i to spor, hvor tog kan køre op til 200 km i timen og en tosporet landevej, hvor bilerne må køre 80 km i timen. Broen får også gang- og cykelsti.

Storstrømsbro-projektet koster i alt 4,2 milliarder kr. og forventes at kunne åbne for trafik senest i 2021, når Femern-forbindelsen skal åbne.

De øvrige kontrakter, som vil blive udbudt på et senere tidspunkt, omfatter nedrivningen af den gamle Storstrømsbro samt byggeri af nye lokalveje på Masnedø. Nedrivningen skal begynde i 2020 og være færdig i 2022-23.

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Den jernbanekorridor vil i løbet af de kommende år blive styrket markant med etableringen af den nye bane København-Ringsted og den kommende Femern Bælt-tunnel og udvidelsen af jernbanelinjen mellem Ringsted og Rødby.

Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil en stor mængde passager- og godstog mellem Skandinavien og Centraleuropa blive ført over Storstrømsbroen.