International mæglerkæde på vej ind i Danmark

Tyske Engel & Völkers Commercial forhandler samarbejde med Gaarde Erhverv. Konstruktionen skal sikre den danske mægler, der efter et underskud på ti millioner kroner i 2008 har negativ egenkapital og er afhængig af succes med sine aktuelle opgaver.

Læs mere
Fold sammen
Endnu en international erhvervsmægler er på vej ind på det danske marked. Det drejer sig om tyske Engel & Völkers Commercial, der efter fem års ekspansion uden for hjemlandet har vendt blikket mod nord og forhandler med Gaarde Erhverv om et formaliseret samarbejde.

Det fremgår af Gaarde Erhvervs årsregnskab, der blev afleveret 23. juni. Adm. direktør Thor Heltborg oplyser, at licensen er erhvervet, og at man kun mangler at få de juridiske detaljer på plads.

Engel & Völkers har sit udgangspunkt i det tidligere Vesttyskland, hvor man har samlet en kæde af 30 kontorer på et marked, der ellers traditionelt har været præget af mindre familieejede selskaber – netop som Gaarde Erhverv, der dog ikke længere er ejet af stifterfamilien, efter at Brødrene Henning og Peter Reinholdt forlod det med udgangen af 2008.

300 kontorer i udlandet
I de seneste år har Engel & Völkers altså også ekspanderet med cirka 300 kontorer uden for hjemlandets grænser, og særligt i Øst-, Mellem- og Sydeuropa. Dette ud fra den realitet, at mange internationale koncerner foretrækker at samarbejde med internationale kæder, ligesom investorerne ønsker at blive præsenteret for investeringsmuligheder, der ligger uden for et snævert hjemmemarked.

Dette er også grundene til, at Gaarde Erhverv ønsker samarbejdet. Af regnskabet fremgår, at man har mistet ordrer, fordi man mangler det internationale brand.

Samtidig er det Thor Heltborgs vurdering, at der i den kommende tid vil være et antal opgaver i Tyskland for danske investorer med ejendomme i landet. Men dertil kommer selve det internationale perspektiv.

»Der kan nemt gå lidt andedam i det danske marked. De store internationale tendenser ender i diskussioner, om naboen får solgt sin ejendom og på hvilke vilkår,« siger Thor Heltborg.

For Gaarde Erhverv er det under alle omstændigheder påtrængende nødvendigt, at der sker noget. Selskabet kom ud af 2008 med et underskud på ti millioner kroner mod et lille plus året før.

Stadig kredit
Trods en kapitaltilførsel på tre millioner kroner fra de to tilbageværende ejere – Thor Heltborg og Lone Thuen – er egenkapitalen negativ med syv millioner kroner. Det hedder da også utilsløret i ledelsesberetningen, at »det er en forudsætning for ledelsens mulighed for at opretholde og videreføre selskabets drift i 2009 af egen drift, at de opgaver, der p.t. arbejdes med, opnår det ønskede resultat«.

Revisoren, Deloitte, oversætter det til, at alternativet er en ikke-solvent afvikling af selskabet. Tilmed er skuffelserne fortsat ind i 2009. En stor sag er landet som planlagt; men alligevel har man tabt lidt under en million kroner til og med maj.

For helåret budgetterer man med et overskud uafhængigt af, om forhandlingerne med Engel & Völkers som forventet ender positivt. Situationen er trods alt heller ikke værre, end at man, ifølge Thor Heltborg, uden forbehold har fået stillet kreditfaciliteter til rådighed af banken.

Direktøren uddyber, at det dårlige resultat i 2008 også inkluderer omkostninger, man kunne have udskudt til 2009 samt engangsomkostninger i forbindelse med slankning af organisationen – herunder bruddet med de tidligere partnere Henning og Peter Reinholdt.

Dramatikken i bruddet fremgår af regnskaberne. I 2008-regnskabet fylder ledelsesberetningen tre sider. I 2007-regnskabet, hvor Peter Reinholdt sad ved bordenden, fyldte den tre linjer. Alligevel er der ikke ganske overensstemmelse mellem de to tekster.

I 2008-beretningen fortælles det således, at man allerede i slutningen af 2007 så i øjnene, at man formentligt alligevel ikke ville få den vækst, man tidligere havde ventet, og som var årsagen til, at man havde udvidet organisationen. I 2007-beretningen, som er underskrevet 16. maj 2008, oplyser man blot lakonisk, at man forventede et positivt resultat dette år. Et positivt resultat havde været ensbetydende med minimum status quo.