Intermail med nedjustering og nedgang på top- og bundlinjen

Intermail har nedjusteret forventningerne til helåret efter et regnskab, der bød på faldende omsætning og et voksende underskud.

Intermails omsætning i andet kvartal af regnskabsåret 2016/2017 faldt til 73,5 mio. kr. fra 84,7 mio. kr. i samme periode året forinden.

- Omsætningsudviklingen dækker over et yderligere end planlagt fald i omsætningen i konvolutdivisionen samt en nedgang i markedsaktiviteten for de traditionelle papirbaserede produkter i kommunikationsdivisionen, skriver Intermail i regnskabet.

Driftsresultatet på EBIT-niveau steg til 1,2 mio. kr. fra 0,9 mio. kr. i samme periode sidste år, men underskuddet før skat forværredes alligevel til et minus på 1,4 mio. kr. mod 1,2 mio. kr.

Intermail har nedjusteret guidance for 2017 og venter nu en omsætning i niveauet 250-265 mio. kr. samt et EBITDA-resultat på 10-14 mio. kr., et EBIT-resultat før særlige poster i niveauet minus 5 mio. kr. til minus 3 mio. kr. og et underskud før skat på 13-15 mio. kr.

Tidligere ventede selskabet en omsætning i niveauet 275-290 mio. kr., et EBITDA-resultat på 16-20 mio. kr., et EBIT før særlige poster i niveauet 9-14 mio. kr. og et resultat før skat på 0-5 mio. kr.

- Det ventede fortsatte fald i brevmængderne og stigninger i andre forsendelsestyper kræver forandringer i den måde, Intermail opererer på. Intermail har på den baggrund besluttet at foretage en yderligere kontrolleret tilpasning af produktionen af konvolutter, og dermed øge fokus og handlekraft på at skabe vækst i et stærkt samlet kommunikationsselskab i Norden, skriver Intermail i regnskabet.