Intermail klar med bankaftale

Intermail har i sine bestræbelser på at sikre en sund forretning fremover sikret sig ansvarlig kapital og likviditet.

Læs mere
Fold sammen

Selskabet har optaget et ansvarligt, konvertibelt lån på i alt 20,35 mio. kr. fra eksisterende aktionærer og nye investorer. Lånene er uopsigelige indtil 30. juni 2018 fra kreditors side, men kan konverteres til aktier med en værdi af 20 kr. pr. aktie fra 30. juni 2016 og to år frem.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse onsdag, hvor man også fortæller, at tredje kvartal »har levet op til forventningerne«.

Renten på det ny lån er 5 pct. p.a., hvoraf de 2 pct. betales løbende, mens 3 pct. oprulles.

»Det er samtidig aftalt med selskabets A-aktionærer, at forskellen i aktieklasserne ophæves, når/hvis konvertering måtte finde sted. Såfremt der sker konvertering af hele det ansvarlige lån vil dette medføre, at der udstedes 1.017.500 stk. aktier á 20 kr. Selskabets vedtægter vil blive opdateret med bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve,« skriver Intermail i meddelelsen.

Samtidig har Intermail indgået en refinansieringsaftale med bankerne. Aftalen indebærer, at 40 mio. kr. af bankgælden er uopsigelig indtil 30. juni 2018 og henstår som ansvarlig kapital med en årlig rente på 2 pct. årligt. Den øvrige gæld til bankerne er »committed« med en fastlagt rente frem til 30. juni 2016.

»Gennem de indgåede aftaler har Intermail fået ny likviditet og langsigtet forbedret sin kapitalstruktur, hvilket forøger konkurrencekraften og giver tid til at gennemføre forretningsplanen,« skriver selskabet.

Lånene er nødvendige, fordi Intermail på nuværende tidspunkt ser nedskrivninger og hensættelser til tilpasning af virksomheden på 40-45 mio. kr.

For nuværende regner Intermail med en væsentlig stigning i indtjening på både drifts- (EBITDA) og resultatniveau i 2013/14. De mere præcise forventninger vil blive offentliggjort senere - formentlig ved udgangen af september.