Integration af BRF i Jyske Bank gennemført halvandet år før tid

BRFkredits integration i Jyske Bank er gennemført før tid og lidt billigere end ventet. Det fremgår af regnskabet fra Silkeborg-banken for første halvår.

Ved udgangen af første halvår 2016 har koncernen realiseret målet om synergier på mindst 600 mio. kr. årligt. Det er halvandet år før tid. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Ved udgangen af første halvår 2016 har koncernen realiseret målet om synergier på mindst 600 mio. kr. årligt. Det er halvandet år før tid.

»Netto renteindtægterne på de nye boligudlån udgør knap 500 mio. kr. årligt. Hertil skal lægges netto renteindtægter på realkreditudlån til erhverv på cirka 40 mio. kr. samt en reduktion af BRFkredits kapitalomkostninger på mere end 100 mio. kr.Fratrukket den mistede gebyrindtjening fra Totalkredit på cirka 300 mio. kr. har indtjeningssynergierne således passeret 300 mio. kr. årligt,« skriver banken.

På omkostningssiden har integrationen medført synergier på cirka 330 mio. kr., primært gennem lavere medarbejderomkostninger som følge af reduktionen i antallet af medarbejdere.

Ved udgangen af første halvår havde koncernen 3977 heltidsmedarbejdere mod 4444 heltidsmedarbejdere på fusionstidspunktet.

»Samlet set er der i integrationsprocessen afholdt integrationsomkostninger på 110 mio. kr. fordelt med 47 mio. kr. i 2014 og 63 mio. kr. i 2015. Størstedelen af integrationsomkostningerne vedrører fratrædelsesomkostninger,« oplyser banken.

Der ventes ikke yderligere integrationsomkostninger.

»De samlede integrationsomkostninger er således i overensstemmelse med den seneste udmelding om ventede integrationsomkostninger på 100-150 mio. kr.,« understreger banken.

Fremadrettet vil der fortsat blive arbejdet med at integrere koncernens bank- og realkreditaktiviteter, herunder optimering af fælles processer, men de omkostninger anses for at være driftsomkostninger.