Ingeniører frygter ikke digitaliseringen

En ny undersøgelse blandt ingeniørforeningens medlemmer viser, at næsten halvdelen ikke frygter, at deres job er udsat som følge af digitaliseringens udvikling. Det sker samtidigt med, at en ny kommission, der skal undersøge muligheder og udfordringer ved digitalisering i dag så dagens lys.

Bordet var dækket med basser og kurvand, og højskolesangen var blevet delt rundt, da Siri-kommissionen i dag holdt første møde på Christiansborg.

I forbindelse med kommissionens første møde havde en af initiativtagerne, Ingeniørforeningen, IDA, foretaget en undersøgelse blandt deres medlemmer. Den bygger på svar fra 575 ledere og højtplacerede specialister med ingeniør- eller anden teknisk/naturvidenskabelig baggrund ansat på store private virksomheder med mindst fem ingeniører.

Repsondenterne har forholdt sig til, hvordan en række endnu-ikke-færdigudviklede teknologier vil påvirke deres branche. Teknologier som eksempelvis big data, kunstig intelligens og cloud-teknologi.

Og ingeniørerne er fortrøstningsfulde, hele 49 pct. svarer, at de slet ikke tror, at deres job er i fare for at blive overtaget eller erstattet af teknologi inden for 5-10 år, 35 pct. svarer, at de i ringe grad tror, at deres job vil blive truet. Faktisk er det kun 15 pct., der tror, at deres job i nogen grad kan være truet.

»Jeg synes ikke, at man kan sige, at vi har været naive i Danmark. Men det er vigtigt, at vi forstår, at den teknologiske revolution har ramt Danmark, og den skal vi forstå at udnytte,« siger formand for Ingeniørforeningen, IDA, Torben Damkjær Petersen.

Det er Ida Auken, erhvervsordfører hos de Radikale, og IDA, der står bag Siri-kommissionen, og formålet med kommissionen er at kortlægge, hvordan Danmark kan blive førende i at udnytte de vækst- og jobmuligheder kunstig intelligens og digital disruption skaber.

Kommissionen er døbt Siri efter den kvindelige robot af samme navn, som man kan stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord på sin iPhone.

»Min 5-årige søn fører lange samtaler med Siri, og hun svarer på alt, indtil han bliver for sjofel,« fortæller Ida Auken.

Toget er kørt

Beregninger fra den venstreorienterede tænketank, CEVEA, at 876.000 jobs er i høj risiko for at være automatiseret inden for 10-20 år. Men hos IDA står man ved, at det er muligheder og ikke begrænser:

»Blandt vores medlemmer er der mange, der har teknologi tæt på i hverdagen, og de vil rigtigt gerne bidrage. De interesserer sig meget for udviklingen, og de ser muligheder frem for begrænsninger,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Og Ida Auken er enig i, at teknologisk udvikling skal ses som muligheder og ikke udfordringer:

»Det nye er, at teknologien ikke overtager jobs fra eksempelvis industriarbejderen, men nu rammer automatiseringen akademikere og folk med white-collar jobs. Det er en ny problemstilling, som gør, at teknologien er blevet en udfordring for alle, og det, synes jeg, er rigtigt godt,« siger Ida Auken.

Hos Dansk Industri medgiver man dog, at digitalisering og automatisering kan betyde udfordringer og koste jobs:

»Det er et kendt fænom, at vi kan automatisere på produktionsområdet. Robotter har kunne overtage mange arbejdsopgaver, det, der er nyt, er, at for vidensarbejderne ser vi, at det er muligt at automatisere flere funktioner, særligt de mere rutineprægede,« siger branchedirektør i DI Digital, Adam Lebech.

Undersøgelsen viser også, at 47 pct. vurderer, at de kun i nogen grad har de nødvendige kompetencer, og det skaber panderynker hos DI:

»Det er faktisk, det der er mest bekymrende. Vi skal som samfund kunne matche forandringshastigheden, og derfor er sådan noget som livslang-læring vigtig - vi skal have en system, der sikrer hurtig efteruddannelse, sådan at vi har de nødvendige kompetencer, der matcher arbejdsmarkedet, hele livet,« siger Adam Lebech.

En broget forsamling

IDA og Ida Auken har sammensat en kommission af folk med meget forskellige baggrund. Medlemmer er blandt andre Marianne Dahl Steensen, administrerende direktør i Microsoft, Jukka Pertola administrerende direktør i Siemens, Mads Rydahl fra Unsilo og en af udviklerne bag Siri, Thomas Ploug fra Aalborg Universitet og Det Etiske Råd og Anders Hviid fra Dare Disrupt. Og kommissionens medlemmer glæder sig til arbejdet:

»Vi skal stille nogle højtflyvende spørgsmål til hinanden - eksempelvis hvor lang tid skal en virksomhed eksistere? Er det nødvendigvis en leders opgave at sikre virksomhedens overlevelse, eller er det en leders opgave at sørger for det maksimale udbytte på medarbejder, produkt og kundegruppe i den tid, man har dem?,« spørger Anders Hviid fra Dare Distrup retorisk.