Ingen store indgreb på vej mod TDC

Telegiganten kan ånde lettet op oven på Erhvervsstyrelsens længe ventede undersøgelse af konkurrencen på det danske bredbåndsmarked. Der er problemer med TDCs markante fodfæste, men der er ingen store indgreb på vej. Politikerne må på banen, siger en af de klagere, som var årsag til undersøgelsen. TDC er tilfreds.

TDC har gennem sit landsdækkende fastnet og ejerskabet af landets største kabel-TV-selskab, YouSee, sat sig på det danske bredbånds- og TV-marked, fastslår Erhvervsstyrelsen i en ny analyse. Arkivfoto: Torkil Adsersen, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen

Selv om TDC sidder solidt på det danske bredbåndsmarked, og selv om der vitterligt er problemer på grund af det, fungerer konkurrencen alligevel så godt, at der ikke lige nu er behov for nye væsentlige indgreb, endsige tvinge TDC til at sælge sit kabel-TV-selskab fra eller skille TDCs net ud i et selvstændigt selskab.

Det er hovedkonklusionen i den analyse, som Danmarks øverste telemyndighed, Erhvervsstyrelsen under erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), har udsendt.

Den længe ventede undersøgelse, »Konkurrencen på bredbåndsmarkedet«, blev sat i gang af daværende erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) efter bl.a. klager fra en række af TDCs konkurrenter og er gennemført i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

TDC dominerer

»Der er således en række strukturelle forhold på det danske bredbåndsmarked, som ikke er befordrende for en holdbar konkurrence, herunder en meget høj og stabil koncentration på det danske marked med TDC som førende i forhold til de øvrige konkurrenter. Samtidig kan det konstateres, at de strukturelle forhold ikke på nuværende tidspunkt ser ud til at have påvirket konkurrencen negativt,« hedder det i rapporten.

Heri slåes det fast, at der ikke kommer mange helt nye kunder til. De fleste skal hugges fra konkurrenterne - i begge retninger. Og tit sker det ved at dumpe priserne.

»Sund konkurrence mellem teleselskaberne er en forudsætning for et velfungerende bredbåndsmarked, hvor forbrugere og virksomheder har mulighed for at vælge de bredbåndsløsninger, der bedst opfylder deres behov til rimelige priser. Nye spillere skal kunne etablere sig på markedet, så selskaberne tilskyndes til at effektivisere produktionen, forbedre kvaliteten og udvikle nye produkter,« hedder det i rapporten.

Når særligt TDC er i fokus, er det, fordi TDC er største spiller i Danmark på både bredbånds- og TV-markedet, og fordi TDC som det eneste gamle statsmonopol i Europa fortsat ejer både det landsdækkende fastnet og landets største kabel-TV-net gennem datterselskabet YouSee, der har 1,2 millioner husstande som TV-kunder. TDC sidder på omkring 60 procent af bredbåndsmarkedet.

»I en international sammenhæng er det danske marked langt mere koncentreret og domineret af et selskab med en meget høj markedsandel,« skriver Erhvervsstyrelsen.

Klager: Politikerne må på banen

Niels Zibrandtsen, stifter af og bestyrelsesformand for internetleverandøren Global Connect, som sammen med bl.a. Telenor og Telia stod bag opfordringen til Annette Vilhelmsen om at sætte analysen i gang, kalder rapportens konklusioner »nogen lunde OK«.

»Den peger faktisk på nogle ting og viser, at man er klar over, at der er problemer, fordi TDC har så markant en markedsandel. Så er det op til politikerne at tage stilling til, hvad der så skal ske nu,« siger han til Berlingske.

Særligt fremhæver han, hvordan muligheden for realkreditfinansiering af infrastruktur vil gøre en stor forskel. Men også det nylige indgreb mod TDCs engrospriser til konkurrenterne bidrager til bedre konkurrence.

»Man kommer videre med rapporten men kan altid bede om, at det går stærkere for samfundets skyld. Vi skal jo leve af digitalisering og viden. Og så bør man lave den slags undersøgelser oftere. Markederne og teknologierne ændrer sig hurtigt, så det er alt for lang tid, at der skal gå tre år,« siger han.

TDCs koncernchef, Carsten Dilling, kalder analysen »udmærket og afbalanceret«.

»Den konstaterer i vid udstrækning det samme, som vi altid har sagt: Selv om TDC er en stor og dominerende bredbåndsudbyder, fungerer markedet fint. Der er en god og stærk konkurrence, som er med til at sikre kunderne gode bredbåndsforbindelser og lave priser,« siger han i en skriftlig kommentar.

Teletopchefen mener, at de udbydere, som oprindelig klagede til ministeriet, bør tænke grundigt over redegørelsen, at »de udbydere, der investerer mest, også er dem, der tjener mest«.

Selskaberne investerer forskelligt

TDC og elselskaberne, som efter forskellige forretningsmodeller er i gang med at lægge fibernet i jorden til hurtig datatransport af telefoni, TV og Internet, lægger de fleste af deres investeringer i de faste net, hvorimod Telia og Telenor som de nærmeste konkurrenter - og som 3. december meddelte, at de slår deres danske forretninger sammen fra 2015, når EU har godkendt det - frem for alt satser på at investere i mobilforbindelser.

Den stadig større brug af de såkaldte »over the top«-tjenester (OTT) som f.eks. filmtjenesten Netflix, der ikke selv leverer en forbindelse men bruger den netforbindelse, som man i forvejen har abonnement på, vil ifølge styrelsen presse teleselskabernes omsætning. Den større brug af OTT-tjenester betyder nemlig et langt større dataforbrug, uden at teleselskaberne får flere penge i kassen - medmindre man vælger at købe en bedre internetforbindelse.

I den nye vækstplan for digitalisering af Danmark lægges der op til større, fælles brug af eksisterende jordkabelrør, så der kan spares penge på at få bedre net- og mobildækning i Danmark. Samtidig skal der indføres en særlig fusionskontrol i telesektoren, som ifølge Erhvervsstyrelsen vil kunne sikre, at TDC ikke fortsat køber små konkurrenter op, som lige præcis ikke er store nok til at skulle godkendes af konkurrencemyndighederne.

»Konklusionen er bredt sagt, at konkurrencen fungerer fint, men også at der kan være brug for konsolidering, hvis udbyderne skal klare sig fremover. I det lys er det unægteligt noget bagvendt, at man samtidig anbefaler, at der indføres sektorspecifik fusionskontrol, som med sikkerhed vil bremse konsolideringsprocessen,« siger TDCs koncernchef, Carsten Dilling.

Vækstplanen lægger også op til at få undersøgt, om teleselskaberne kan få realkreditfinansiering til at investere i digital infrastruktur og på den måde få bedre økonomi i de dyre udbygninger.

Erhvervsstyrelsen har allerede krævet, at TDC åbner sit kabel-TV-net for konkurrenter, der vil leje sig ind og selv sælge Internet og TV til danskerne, men der er ifølge rapporten uløste problemer med rettighederne til TV-kanalerne, fordi TDC selv har meddelt, at den TV-pakke, som konkurrenterne får adgang til at sælge videre, ikke rummer bl.a. Danmarks mest sete TV-kanal, TV 2, og det vil »med stor sandsynlighed være en ulempe for de alternative selskabers konkurrencemuligheder på bredbåndsmarkedet«, fordi »mange forbrugere [...] vil undlade at vælge et TV-produkt, der ikke indeholder TV 2«. Det har Erhvervsstyrelsen dog ikke hjemmel til at påbyde TDC at levere.

Løftet pegefinger over aftale med elselskab

TDCs nylige aftale med energiselskabet Trefor i det jyske trekantsområde er ikke godt for konkurrencen, fastslår Erhvervsstyrelsen. TDC har aftalt at overtage driften af Trefors net og levere indhold til TV- og internetkunderne.

»En aftale med TDC vil omvendt rumme en risiko for at hæmme konkurrencen mellem de forskellige infrastrukturer på bredbåndsmarkedet,« står der i rapporten, som ser fordele i, at elselskaberne åbner deres fibernet for andre, især TDCs konkurrenter.

Forslaget om at splitte TDC op i to selskaber, så alle TDCs net ligger separat og skal tilkøbes adgang til for TDC som for TDCs konkurrenter, vil ikke ifølge Erhvervsstyrelsen løse konkurrenceproblemerne, som TDCs konkurrenter har peget på, og myndighederne har ingen mulighed for at tvinge TDC til at frasælge sit kabel-TV-net. Det vil alene være TDCs egen beslutning.

Rapporten er nu i høring. Der er indsigelsesfrist 19. januar 2015. Den kan hentes her.

LÆS MERE