Ingen østinvasion blandt danske malere

Frygten i byggeriet for, at billig arbejdskraft fra EU''s nye medlemslande skulle strømme ind over grænserne og udkonkurrere

dansk arbejdskraft, har indtil videre vist sig at være ubegrundet.Det gælder i hvert fald i malerfaget, hvor kun

tre pct. af virksomhederne har oplevet øget brug af arbejdskraft fra de nye medlemslande siden optagelsen 1. maj.Det

viser den seneste konjunkturundersøgelse fra Danske Malermestre.Undersøgelsen viser desuden, at kun ni pct. af

virksomhederne i det hele taget er stødt på arbejdskraft fra de nye medlemslande inden for det seneste års tid.

Til gengæld forventer hele 39 pct. af virksomhederne at se flere østarbejdere i de kommende år. Det er dog kun

14 pct. , der direkte frygter at miste arbejde af denne grund.- Vi må konstatere, at den massive interesse, der har været

for problemstillingen, ikke står mål med de konkrete erfaringer, i hvert fald ikke inden for malerfaget. Og vi tvivler

på, at situationen skulle være meget anderledes i resten af byggeriet, siger Danske Malermestres direktør Ole Draborg.Konjukturanalyen

viser endvidere, at malerfaget nyder godt af den økonomiske fremgang, Godt hver fjerde af virksomhederne i undersøgelsen melder

om fremgang i omsætningen i 1. halvår 2004 og hele 37 pct. forventer yderligere fremgang i 2. halvår 2004. Ledigheden

er faldet med 1 pct. point i forhold til 2003Malerfagets virksomheder har haft et væsentligt bedre 1. halvår 2004

end forventet i starten af 2004. Ikke mindre end 23 pct. af virksomhederne har oplevet en stigende omsætning sammenlignet med

samme periode 2003. I starten af 2004 var der lige så mange virksomheder, der forventede tilbagegang som virksomheder, der forventede

fremgang.Forventningerne til 2. halvår 2004 er også yderst positive, idet knap 40 pct. af virksomhederne forventer

fremgang i omsætningen sammenlignet med samme halvår sidste år.Danske Malermestre er arbejdsgiver- og brancheforeningen

for malerfaget i Danmark. Foreningen har 1.800 medlemmer og repræsenterer omkring 90 pct. af det organiserede malerfag.