Ingen nåde til fyret bankbestyrelse

Helt ekstraordinært valgte Finanstilsynet i sommer at fyre fire bestyrelsesmedlemmer i et København-baseret pengeinstitut. Erhvervsankenævnet har nu stadfæstet beslutningen.

Jacob Knudsen, adm. direktør i industrivirksomheden Trepko, er blandt de  fire, der blev afsat som bestyrelsesmedlem i Københavns Andelskasse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Fire af bestyrelsesmedlemmerne i den stormomsuste Københavns Andelskasse blev i sommer decideret fyret af Finanstilsynet i en opsigtsvækkende sag, hvor tilsynet vurderede, at de fire personer ikke varetog hvervet på forsvarlig vis.

De fyrede medlemmer ankede beslutningen til Erhvervsankenævnet.  Men nu har Erhvervsankenævnet i en kendelse stadfæstet Finanstilsynets beslutning.

Københavns Andelskasse har gennem flere år været igennem en række store ændringer. Efter en voldsom udlånsvækst kom andelskassen i økonomiske problemer og havde svært ved at leve op til lovens krav.

Nye investorer kom på banen og overtog reelt styringen og magten i banken. I samme periode blev der jævnligt skiftet ud på direktørposten i andelskassen.

Ville ikke varetage hverv på forsvarlig vis

Arbejdsmetoderne hos de nye ejere af andelskassen var ikke populære hos Finanstilsynet. Gennem flere inspektioner fik Københavns Andelskasse en række påbud, og det kulminerede altså i sommer, hvor Finanstilsynet påbød fire bestyrelsesmedlemmer at nedlægge deres hverv som bestyrelsesmedlem i fem år.

Efter en samlet vurdering fandt Finanstilsynet, »at de enkelte personers adfærd gav grund til at antage, at de ikke ville varetage bestyrelseshvervene på forsvarlig vis«, som Finanstilsynet skrev i sin redegørelse, som kan læses i sin fulde form her.

Baggrunden var en række beslutninger truffet af den samlede bestyrelse, bl.a. medvirken til uforsvarlig kreditgivning på utilstrækkeligt bevillingsgrundlag og manglende kompetencer og forståelse for den finansielle lovgivning i bestyrelsen.

Herudover har Finanstilsynet lagt vægt på bestyrelsens manglende forankring og prioritering af efterlevelse af Finanstilsynets påbud på området for god selskabsledelse, bl.a. overtrædelse af habilitetsregler i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen af instituttet konstateret en gennemgående passivitet hos et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, hvilket har været en medvirkende årsag til de kritisable forhold, herunder muliggjort enkelte bestyrelsesmedlemmers varetagelse af egne interesser frem for instituttets.

Lagt vægt på at opretholde tillid til banksektor

Erhvervsankenævnet påfører i sin afgørelse, at stadfæstelsen beror på de grunde, der er anført af Finanstilsynet, samt at der ved vurderingen er »lagt vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor«.

Et af de fyrede bestyrelsesmedlemmer, Jacob Knudsen, har tidligere over for Berlingske Business luftet tanken om, at sagen kunne ende hos domstolene. Berlingske forsøger at få en kommentar til Erhvervsankenævnets beslutning fra Jacob Knudsen.