Industriområde står over for forvandling

Byggeri. Gladsaxe Byråd ønsker at forvandle det nordlige Bagsværd Erhvervskvarter til et byrum, hvor der er plads til både erhverv, service og boliger.

Bagsværd Park, som projektet er døbt, skal blandt andet indeholde 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 erhvervsarbejdspladser, butikker, kontor- og servicevirksomheder. Ambitionen er at samle den nye bebyggelse om et indre park- og aktivitetsområde, der skaber forbindelse til Bagsværd bymidte.

Gladsaxe Kommune ønsker at udpege det gamle erhvervsområde til særligt byomdannelses-område. Kommunen vil blandt andet stille særlige miljøkrav, som virksomhederne i området får mulighed for at tilpasse sig over en kortere årrække.

Med det nye program i hånden kan Gladsaxe Kommune nu få støtte fra Velfærdsministeriet til arbejdet med at gøre området klar til de bygherrer, som til sin tid skal virkeliggøre Bagsværd Park. Gladsaxe Kommune har selv afsat knap to millioner kroner over to år til opgaven.

Det hele skal ende i en samlet plan for Bag-sværd Park, så den fysiske omdannelse kan begynde fra 2009. Herefter er det op til investorerne at bestemme, hvornår den endelig Bagsværd Park bliver til virkelighed.

- mja