Industriens produktivitet er bedre end sit rygte

Danskerne er ikke effektive nok og langt bagud med produktivitet. Sådan siger mange, men der er vild uenighed om, hvorvidt det er et sandt eller falsk budskab.

Foto: Claus Bech. industri
Læs mere
Fold sammen
Danmark sakker kraftigt bagud, når det handler om at øge den vigtige produktivitet, som er en af de største kilder til større velstand, siges det ofte. Men måske står det ikke helt så slemt til, som det ofte påstås. Formanden for Produktivitetskommissionen, professor Peter Birch Sørensen, peger således på, at produktiviteten inden for fremstillingssektoren, som er i skarp konkurrence med udlandet, er bedre end sit rygte.»Fremstillingssektoren herhjemme skaber lige så meget velstand som i andre lande,« udtalte Peter Birch Sørensen forleden på en konference i København, der var arrangeret af CEPOS.Det er dog kun, hvis det gøres op i løbende priser, at Danmark står pænt i det internationale kapløb om at have en så høj produktivitet som muligt i industrien, fremhævede han. Produktiviteten i løbende priser er skudt i vejret, fordi danske varer i en periode er steget mere i pris end udenlandske. Det er sket i takt med, at kvaliteten er øget og de danske varer er blevet solgt til stadigt højere priser.Uden for industrien og i andre dele af økonomien, som i mindre grad er udsat for konkurrence fra udlandet, og hvor pris og kvalitet ikke er steget, er problemet med svag produktivitet større, vurderer Peter Birch Sørensen.Sverige og Tyskland overhaletCheføkonom Allan Lyngsø Madsen fra Dansk Metal mener ligefrem, at danske industriarbejdere har en højere produktivitet end deres svenske og tyske kolleger. Det forspring, Danmark har på dette område, skulle opveje det høje danske lønniveau, hvorfor konkurrenceevnen slet ikke plages af den åndenød, som mange løbende påstår.»Det er derfor forkert, når der tales om, at det vil tage mange år at rette dansk konkurrenceevne op. Danske industriarbejderes produktivitet er helt i top. De værdier, som en dansk industriarbejder producerer per time, er seks pct. højere end i Sverige og 12 pct. højere end i Tyskland. Det er et resultat af, at dansk industri i de seneste år har haft en markant højere vækst i produktiviteten end i udlandet. Danmark har således overhalet Sverige og Tyskland siden 2005,« siger Allan Lyngsø Madsen.Men den opfattelse har de ikke hos Dansk Industri (DI), der er politisk modpol til Dansk Metal.»Siden 1995 er den danske produktivitet steget mindre end i Tyskland og Sverige opgjort i faste priser. I løbende priser ser det lidt bedre ud, fordi mange varer er steget i pris. Men det ændrer ikke ved, at det danske niveau fortsat er betydeligt lavere end i Tyskland og Sverige,« siger chefkonsulent Allan Sørensen fra DI.Samme opfattelse har specialkonsulent Martin Kyed fra CEPOS. Han peger på, at Danmark ganske rigtigt har en relativt høj produktivitet. »Men den danske fordel på dette område er blevet betydeligt mindre siden midten af 1990erne. Samtidig steg lønnen i 00erne kraftigere i Danmark end i andre OECD-lande,« siger Martin Kyed.Den svage danske produktivitet og stigende løn har resulteret i, at Danmarks enhedslønomkostninger, som er et samlet udtryk for lønkonkurrenceevnen, er steget betydeligt mere end snittet i OECD, fremhæver han.