Indtjeningen stiger i Sparekassen Sjælland

Sparekassen Sjælland har skruet gevaldigt ned for nedskrivningerne, og samtidig er indtjeningen steget. Det er med til at sikre et overskud på 118,9 mio. kr. for 2014.

Lars Petersson, adm. direktør i Sparekassen Sjælland, kan præsentere et overskud på 118,9 mio. kr. for 2014. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Liliendahl

Sparekassen Sjælland kæmper stadig med et for højt niveau af nedskrivninger, men indtjeningen er steget, og på bundlinjen kan adm. direktør Lars Petersson sætte to streger under et resultat efter skat på 118,9 mio. kr. for 2014 mod et underskud på 743,5 mio. kr. i 2013.

»Tingene vender rundt på Sjælland. Optimismen er på vej tilbage, hvilket vi blandt andet kan se i omsætningen af ejendomme og priserne. Vores basisindtjening stiger med 12 pct. og det er jeg særdeles godt tilfreds med,« siger Lars Petersson.

Den største årsag til det store underskud i 2013 var nedskrivninger på knap 1,5 mia. kr. Nedskrivningerne er bragt ned til et væsentligt lavere niveau på 257,3 mio. kr., men det er stadig i den høje ende for Sparekassen Sjælland.

»Vi nedskriver stadig mere, end vi havde regnet med. En del af forklaringen - omkring 55 mio. kr. - er landbrugskrisen, som ligesom i alle andre pengeinstitutter har kostet. Men vores eksponering på landbrug er lav, så det er ikke noget, som vil ligger søvnløse over,« siger Lars Petersson og tilføjer, at der også er nedskrevet yderligere på privatkunderne:

»Vi har gennemtrawlet privatkunderne sidste år, og derfor nedskriver vi også lidt mere på dem, end vi egentlig synes. De betaler deres ting, men når vi stresstester dem, er de teknisk insolvente, og så må vi nedskrive. Men hvis vi kommer til at se stigende ejendomspriser, så har det kæmpe betydning for os, fordi vi har reserveret så store beløb.«

Er I ved at være i bund med nedskrivningerne?

»Du får mig aldrig til at sige, at vi er i bund. Der er ingen banker, som ikke kommer til at nedskrive i 2015, og selvfølgelig kommer vi også til det. Men jeg vil sige, at vi er i kontrol, og vi har en meget stor korrektivkonto (samlede hensættelser, red.),« siger Lars Petersson.

Sparekassedirektøren kan konstatere, at nettorenteindtægterne er steget med 16 pct. til 593,3 mio. kr. og at gebyr- og provisionsindtægterne er steget med 26 pct. til 366,9. Til gengæld er udlånet faldet med omkring en mia. kr. fra 10,965 mia. kr. ultimo 2013 til 9,981 mia. kr. ultimo 2014.

Det bekymrer dog ikke Lars Petersson. En stor del af det var planlagt, og så ser han for første gang i lang tid, at udlånsfaldet er ved at vende.

»Vi er gået ud af store ejendomsengagementer, som vi skulle af med, for 600 mio. kr. Og det andet er udtryk for, at vi indtil fjerde kvartal 2014 ikke kunne genudlåne det, som kunderne afviklede. Men vi så i fjerde kvartal, at tingene justerede sig lidt, og vi kan se i første kvartal 2015, at vi nu har fremgang på privatudlån. Det er første gang i fem år, jeg kan sige det,« siger Lars Petersson.