Indlæg: Berlingskes omtale af Peter Golls rolle i Falck-sag

Advokat for tidligere Falck-chef Peter Goll kritiserer Berlingskes omtale af hans rolle i Falck-sagen. Berlingske svarer på kritikken.

Debat om Berlingskes journalistik i Falck-sagen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Berlingske bragte 9. august på nettet (og igen den 12. august i papiravisen) en artikel af journalisterne Michael Alsen og Lasse Friis, der indeholder faktuelle fejl om Peter Golls rolle i Falck-sagen. Artiklen giver et forkert billede, som der her skal tages til genmæle imod.

Peter Goll er personligt hverken sigtet, tiltalt eller dømt for at have begået noget ulovligt. Alligevel skriver Berlingske i artiklen:

»Konkurrencestyrelsen har i sin afgørelse kritiseret, at Falcks kampagne blev udført »i armslængde«, hvormed der menes, at Falck ikke skulle kunne identificeres som initiativtager til de forskellige aktiviteter. Også den del af ulovlighederne bidrog Peter Goll til.«

Det er faktuelt forkert, at Peter Goll har bidraget til ulovligheder.

Konkurrencestyrelsen skriver i resumeet af sagen (pkt. 31 – 33):

»31. De understøttende aktiviteter bestod i, (i) at Falck efter at have tabt Udbuddet vedtog en kommunikationsstrategi, som blev fastlagt og udmøntet i en såkaldt ”Masterplan” og implementeret af Falck, (ii) at Falck klagede til Klagenævnet for Udbud over Region Syddanmarks beslutning om at tildele ambulancekontrakterne til bl.a. BIOS, samt (iii) at Falck meddelte Ambulanceredderne i Syd, at der efter tabet af Udbuddet ikke ville ske afskedigelser, samt tilbød andre stillinger.

32. Disse understøttende aktiviteter er ikke genstand for misbrugsvurderingen i denne sag.

33. Det skal understreges, at virksomheder selvsagt lovligt kan konkurrere om bl.a. at tiltrække og fastholde medarbejdere med henblik på at styrke deres egen forretning og placering i markedet. Ligeledes kan virksomheder lovligt indgå aftale med et PR-bureau og fastlægge en kommunikationsstrategi fx med henblik på at vinde kunder i markedet. Det gælder også for dominerende virksomheder. »

Journalisterne Michael Alsen og Lasse Friis er klar over, at Peter Goll i et Facebook-opslag klart har tilkendegivet, at han personligt har overholdt alle regler og love i forbindelse med sit job i Falck. Berlingske vælger alligevel at viderebringe udokumenterede påstande om involvering i ulovligheder uimodsagt i artiklen.

Præmissen i Berlingskes historie er, at kommunikation i armslængde er ulovlig, hvilket også er forkert – mens der bestemt kan være etiske problemer i, hvordan armslængde håndteres. Kommunikation i armslængde kan forstås på to måder:

-   som faglig armslængde, hvor fx en revisor eller en konsulent udarbejder en analyse eller noget research – som, selvom arbejdet er betalt af en opdragsgiver, alligevel kan præsenteres med en faglig uafhængighed i armslængde af opdragsgiveren.

-  som armslængde i strid med kommunikationsbranchens etiske regler, hvor opdragsgiveren er skjult.

Berlingske har valgt at se bort fra centralt materiale i sagen, som dokumenterer, at Peter Goll netop understregede over for kommunikationsbureauet, at dette skulle overholde alle regler og gældende etiske retningslinjer. Det fremgår af en mail gengivet i Konkurrencestyrelsens rapport, at Peter Goll til kommunikationsbureauet Advice skrev følgende:

»Som vi også lige talte om i telefonen, er det klart, at det er afgørende for os – som vi understregede, da vi skrev kontrakt med jer – at vi overholder alle gældende etiske retningslinjer i vores samarbejde. Der er et par uheldige formuleringer i nedenstående, som jeg forstår, beror på misforståelser – bare så vi i vores dialog er helt præcise om, at vi arbejder efter alle gældende regler og retningslinjer. Hvis I vil bekræfte det.«

Bureauet bekræftede – som Peter Goll havde krævet – samme dag, at alle regler ville blive overholdt, jf. konkurrencestyrelsens rapport pkt. 179 og 180.

Det er således i strid med sagens fakta, når Berlingske vælger ikke at omtale netop denne afgørende e-mail i gennemgangen af Peter Golls rolle i sagen. Det er derfor også faktuelt forkert, når det af Berlingskes artikel fremstår som om Peter Goll ville bifalde, at kommunikationsindsatsen skulle foregå på en måde, hvor Falcks involvering ville være skjult for aktører, der blev kontaktet om sagen.

Dette fremgår i øvrigt også af en af de e-mails, som Berlingske citerer i artiklerne og derfor kender. Avisen skriver:

»På et tidspunkt spurgte en Advice-medarbejder, hvordan bureauet skulle præsentere sig, når man eksempelvis henvendte sig til medier og politikere.

»Apropros fortrolighed skal vi lige have en afklaring af, hvordan vi kan præsentere os – er det sådan, at der skal være 100% fortrolighed eller må vi sige, at vi laver pressearbejde for jer?,« ...

Til det svarede Peter Goll:

»Fx vil det bero på en vurdering af relationer. Det vil være vigtigt, at vi går lokalt via vores folk frem for nationalt. Fx bedst, at vores lokale folk kontakter journalist eller patientgruppe. Og så kan vores folk sige, at de har bedt Advice om at lave noget research, analyse osv. på en sag,«

Peter Goll skriver tydeligt, at Falcks egne folk skal kontakte journalister såvel som andre aktører og sige åbent, at Falck har engageret Advice til opgaven.

Berlingske støtter sin beskyldning om, at Peter Goll har medvirket til ulovligheder, på, at Peter Goll i en mail skriver, at noget af den pågældende kommunikationskonsulents indsats skal foregå »under radaren«. Herved forstås medieradaren – at en del af konsulentens arbejde er research, direkte dialog med aktører osv. som ikke retter sig imod at indgå i medierne. Det er helt normalt kommunikationsarbejde, der ikke er retsstridigt.

Dermed står det også klart, at der ikke er faktuel dækning for Berlingskes rubrik og underrubrik på artiklerne. Avisen skriver:

»Ny redegørelse slår fast: Lufthavnsdirektør var central i ulovlig Falck-kampagne. Konkurrencestyrelsen har sat navne og titler på de kommunikationsbureauer og Falck-ansatte, der spillede hovedrollerne i den ulovlige smædekampagne mod konkurrenten Bios...«

Dette er jf. ovenstående gennemgang misvisende.

Michael Christiani Havemann, advokat

---

Svar fra Berlingske:

Efter at have læst advokat Michael Christiani Havemanns indlæg på vegne af Peter Goll har Berlingske følgende svar på kritikpunkterne.

1) Berlingske kan ikke dokumentere, at Peter Goll har bidraget til ulovligheder.

Svar: Konkurrencestyrelsen omtaler Falcks adfærd som ulovlig (side 7 i Konkurrencestyrelsens rapport), og sagen er i dag overdraget til politiet. Men styrelsens rapport forholder sig til Falck og behandler ikke, hvilke personer der har ansvaret. Det er derfor misvisende, at Berlingske skriver, at Peter Goll »bidrog til ulovlighederne«, fordi styrelsen ikke tager stilling til, om Peter Goll begik ulovligheder. Berlingske beklager fejlen.

2) Berlingske har valgt at se bort fra centrale dele af materiellet i sagen, hvor Peter Goll understreger, at kampagnen skal følge reglerne.

Svar: Det er korrekt, at Peter Goll skriver, at kampagnen skal følge reglerne. Det sker pludseligt og ni måneder efter (19. marts 2015), kampagnen begyndte. Da Peter Goll tidligere i forløbet er stærkt aktiv i kampagnen, og muligvis pludselig fortryder den, er en anden historie, som artiklen ikke handler om.

3) Berlingske citerer en mail, hvor Goll skriver, at indsatsen skal foregå »under radaren«. Det er helt almindeligt i Peter Golls verden, lader advokat Michael Christiani Havemann forstå, og han mener, at Berlingske bruger formuleringen til at understøtte, at Peter Goll har gjort noget ulovligt.

Svar: Det er et svar, Peter Goll sender tilbage på en mail, hvor han roser arbejdet med at finde »baggrundspapir« om Bios' bestyrelsesformand, ligesom han udtrykte glæde over aktiviteterne i Facebook-gruppen (side 53 i Konkurrencestyrelsens rapport). Alt sammen noget som styrelsen kritiserer Falck for.

4) Der er ikke dækning for Berlingskes overskrift: »Lufthavnsdirektør var central i ulovlig Falck-kampagne«.

Svar: Det afviser Berlingske. Peter Goll optræder 62 gange i styrelsens rapport og på steder, der viser, at han er helt afgørende for kampagnen. Det er gang på gang ham, der godkender og nogle tilfælde opildner til, at kampagnen udviklede sig, som den gjorde.

Eksempler på det kan læses i Konkurrencestyrelsens rapport. Det drejer sig blandt andet om, at (1) Peter Goll er med til at hyre kommunikationsbureauet Advice (side 32), (2) han er med til at ansætte den selvstændige kommunikationskonsulent Palle Smed (side 35), (3) han kommer med en række konkrete forslag til, hvem kampagnen skal ramme (side 36), (4) han opfordrer til at få kampagnen hurtigt i gang (side 36), og han godkender forslag fra Advice om at udvikle pressehistorier om Bios, researche på Bios i Holland, kontakte politikere i Region Syd og oprettelse af en Facebookgruppe (side 42).