Indgreb vil koste husejere dyrt

Læs mere
Fold sammen
Dansk Ejendomsmæglerforening, DE, slås for at bevare forhandlingerne med de bygningssagkyndige. Ellers går det ud

over konkurrencen, og hussælgerne bliver de store tabere, mener DE.Det sker efter, at Økonomi- og Erhvervsminister

Bendt Bendtsen har bebudet et indgreb, der skal sikre, at mæglerne ikke benytter sig af en økonomisk klemme på

de sagkyndige, så de pynter på rapporterne af hensyn til salgsarbejdet.Sagen startede i fjernsynsprogrammet Pengemagasinet,

der afslørede at mange sagkyndige følte sig presset til at beskrive husene mere flatterende end de burde for at få

opgaver fra mæglerne.Returkommissions-lignende forhold kom ligeledes for en dag, og et enkelt forhold er blevet politianmeldt

i den forbindelse. Økonomi- og Erhvervsministeriet har udfærdiget et aftaleudkast, som DE i et brev har kommneteret på.

Heraf fremgår det, at den nuværende ordning fungerer godt, og at der ud af de 70.000-80.000 tilstandsrapporter, som årligt

produceres kun når ca. 100 igennem Ankenævnet for Huseftersyn med et resultat, der giver klageren medhold.Desuden

mener DE, at ejendomsmæglerne har skaffet rabatter på tilstandsrapporterne i størrelsesordenen 25-30 pct. Hvis

de bygningssagkyndige i fremtiden selv skal fastsætte deres priser er det DE''s skøn, at det vil betyde en ekstraregning

på 100-200 mio. kr. til boligsælgerne. DE når ligefrem til at antyde en karteldannelse blandt de sagkyndige, der

angiveligt forveksler maksimalpriser med listepriser.DE trækker et forholdsvis stærkt argument op af hatten.

Det gælder forholdet til forsikringsselskaberne, der bruger tilstandsrapporterne som fundament ved tegning af ejerskifteforsikringer.Disse

forsikringer dækker de synlige skader, som rapporten ikke omtaler. Hvis der var et stort problem med fortielser ville forsikringsselskaberne være

blandt taberne, lyder det fra DE.