Indgreb på vej mod kapitalfonde

Rygterne svirrer om snarlige indgreb mod kapitalfonde fra politisk side - allerede inden en planlagt redegørelse om fondene er færdig.

Endnu inden skattemyndigheden »Skat« er færdig med sin undersøgelse af pengestrømmene og skattebetalingerne fra kapitalfondene, begynder jungletrommerne at melde om snarlige indgreb mod kapitalfondene.

Der er hermetisk lukket for konkrete kommentarer i Skatteministeriet, hvor særlig rådgiver Peter Høyer, hverken vil be- eller afkræfte, hvad der er i støbeskeen.

Men ifølge rygtet skulle både statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), finansminister Thor Pedersen (V), erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) og skatteminister Kristian Jensen (V) være involveret i et omfattende indgreb.

Historier om kapitalfondenes begrænsede skattebetalinger har kørt i pressen længe. Og det er da også givet, at når man køber et selskab for lånte penge, som kapitalfondene gør, så falder skattebetalingerne fra det selskab på grund af rentefradragsretten. Hvis lånene tilmed er optaget i udenlandske banker, så bliver renteindtægten beskattet i udlandet og ikke i Danmark.

Afklaring i februar

Hvor meget skattebetalingerne falder, er der dog endnu ingen faste tal for, og det er det undersøgelsen fra skattemyndighederne formentlig løfter sløret for i slutningen af februar.

Berlingske Business har ringet rundt for at finde ud af, hvad der kan være i støbeskeen af indgreb over for kapitalfondene.

Dels kan man forestille sig, at der bliver kigget på rentefradragsretten for gæld optaget i udlandet. Man kan eventuelt, som man har set det i England, beslutte, at renterne til udenlandske lån i virkeligheden skal ses som en art udbytte, og dermed ikke kan trækkes fra i skat.

Ifølge partner i skatteafdelingen hos Ernst & Young, Allan Christensen, kunne det være en af de ting, der var med i et eventuelt indgreb. Men han vil gerne advare mod et sådant indgreb.

»Det, det vil bevirke på lang sigt, er, at der ikke er så mange, der vil have lyst til at investere kapital i Danmark.

Andre lande i Europa, som eksempelvis Irland, mener det er en fordel at have udenlandske investeringer i landet, og har sænket skatten i stedet« siger Allan Christensen.

Kigger på rentefradrag

I forvejen kigger Skatteministeriet på rentefradrag for koncernintern gæld kombineret med en sænkelse af selskabskatten. Det sker, fordi Danmark blev underkendt i en EU-dom fra sidste år, som betyder, at moderselskaber i Danmark vil få lettere ved at flytte overskud til beskatning hos datterselskaber i EU-lande med de lavest skattesatser.

Noget andet man kan forestille sig er indgreb mod kapital- og ventureselskabers skattefrihed for investeringsafkast. Det peger skatteadvokat Tommy V. Christiansen på.

Når en kapitalfond eller et ventureselskab køber en virksomhed - eller en del af en virksomhed - for at sælge den videre, så er en eventuel gevinst nemlig skattefri.

Skat af videresalg

Banker og andre selskaber, der har som forretningsgrundlag at handle med aktier, bliver beskattet af den aktivitet. Andre virksomheder bliver derimod ikke beskattet af gevinster på handel med aktier, når de har været ejet i mindst tre år.

Men kapitalfonde og ventureselskaber køber netop aktier for at sælge dem videre, så hvorfor er de ikke også omfattet af reglerne? Det undrer Tommy V. Christiansen.

»Virksomheder, der er næringsdrivende med at købe og sælge aktier, skal beskattes af investeringsgevinsterne. Men hvad er det så, kapitalfonde laver, der er anderledes end det,« spørger han.

Et særindgreb

I 2002 blev det i Landsskatteretten afgjort, at et ventureselskab uretmæssigt var blevet beskattet af sine investeringer i selskaber, og med den dom står det klart, at den form for selskaber ikke er skattepligtige af gevinster på investeringerne.

I Skatteministeriet vil specialkonsulent Jesper Vestergaard hverken be- eller afkræfte, om man kigger på skattefriheden i forbindelse med et eventuelt indgreb. Det vil i givet fald kræve et særindgreb mod kapitalfonde, fordi dommen fra 2002 er så klar.

»Dommen vurderede at selv om ventureselskabet ikke var en del af den daglige drift i selskabet men alene havde investeret i selskabet, så driver de ikke næring med aktiehandel,« siger han.

DI advarer

Hos Dansk Industri er vicedirektør Tine Roed på vej op af stolen, når talen falder på at pille ved rentefradrag eller i det hele taget at lave særregler for virksomheder med datterselskaber i udlandet eller kapitalfonde.

»For os at se er det at pille ved noget så grundlæggende som rentefradraget, noget vi vil advare meget kraftigt imod. Hele problemet opstår, fordi den danske selskabsskat er så høj. Vi skal ikke lave særregler i Danmark,« siger hun.

www.skat.dk - for at læse afgørelsen fra Landsskatteretten i 2002. Gå ind under punktet »rådgiver« og vælge »afgørelser.« Dommen har nummer SKM2002.284.LSR.