Indbetalinger stiger, mens overskuddet skrumper hos pensionskæmpe

Indbetalinger i Danica Pension steg med 10 procent fra året før, viser årsregnskab fra 2015. Forretninger i Norge og Sverige trækker koncernen op, mens indbetalinger fra Danmark næsten er stillestående. Overskuddet er faldet med 0,7 milliarder.

Pensionsselskabet Danica på Parallelvej i Lyngby. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Danske Bank kan kan godt klappe i hænderne over sit pensionsselskab Danica. I hvert fald over forretningerne i Norge og Sverige, hvor Danica også forsøger at få fodfæste.

Pensionsselskabets samlede indbetalinger steg med 2,8 milliarder kroner af stigningnen i 2015 i forhold til året før til 29,6 milliarder kroner. Forretningerne i Norge og Sverige står for 2,6 milliarder kroner.

Indbetalingerne i Sverige og Norge steg med henholdsvis 41 og 14 procent, mens de danske indbetalinger steg med blot en procent. Stigningen skal tilskrives firmakundemarkedet, der med et samarbejde med Business Banking i Danske Bank resulterede i en fordobling af de fælles aktiviteter sammenlignet med 2014, mens indbetalinger på privatkundemarkedet oplevede et fald på tre procent.

Samlet set kommer datterselskabet ud med et overskud på 1,9 milliarder kroner før skat, og det er stykke under 2014-resultatet, der lød på 2,6 milliarder.

»Danica Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår var præget af uro på de finansielle markeder. De samlede indbetalinger steg med 10 procent, hvilket primært skyldes stigende aktiviteter i Sverige og Norge, hvor vi fortsat ser større udbytte af samarbejdet med Danske Bank,« siger administrerende direktør, Per Klitgård, i en pressemeddelelse.

Differencen i 2014 og 2015-regnskabet skyldes delvist, at skyggekontoen oplevede en indtægtsførelse på 610 millioner kroner i 2014 mod 221 millioner kroner i 2015.

Afkast på mellem 3,1 og 10,3 procent

Regnskabet for 2015 viser også, at kunder med produkterne Danica Balance og Danica Link har fået et afkast på mellem 3,1 og 10,3 procent. Afkastet til kunderne med produktet Danica Traditionel udgjorde 5,1 procent.

Indtjeningen på forsikringer udgjorde 1,7 milliarder kroner, og det er en stigning på knap 100 millioner kroner i forhold til året før. Stigningen skal delvist tilskrives en bedre syge- og ulykkeforretning.