I Norge vil man forbyde banker at udbetale udbytte – i Danmark raser diskussionen

Det norske finanstilsyn frygter, at banker og forsikringsselskaber kommer til at tabe mange penge som følge af coronakrisen – og vil derfor nægte dem at udbetale udbytte for 2019. I Danmark har bankerne lovet at genoverveje udbytter.

Norges største bank, DNB, er en af de banker, der ikke må udbetale udbytte midt i coronakrisen, hvis det står til det norske finanstilsyn. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

Der har allerede været heftig debat om danske bankers milliardudlodninger til aktionærer, men i Norge vil landets finanstilsyn nu gå et skridt videre i lyset af coronakrisens alvorlige påvirkning af økonomien.

Det norske finanstilsyn anbefaler i et brev til det norske finansministerium, at der tages en lov i brug, som forbyder de norske banker og forsikringseslskaber at udbetale udbytte med virkning for 2019.

»Efter Finanstilsynets opfattelse er det nu vigtigt, at norske banker og forsikringsselskaber ikke gennemfører dispositioner, som svækker soliditeten. Firmaer bør derfor indtil videre ikke udbetale udbytte eller dele ud af overskuddet på anden vis,« skriver tilsynet i brevet.

Et forbud mod at betale udbytte og andre udbetalinger »vil være indgribende«, erkender det norske finanstilsyn. Men i lyset af den omfattende coronakrise mener tilsynet imidlertid, at sådan et tiltag er nødvendigt for at fremme den finansielle stabilitet i Norge.

»Situationen er ekstraordinær. Bankerne kan blive påført betydelige tab,« skriver tilsynet og fortsætter:

»Lavere renter og fald i værdien af ​​aktiver vil gøre det mere krævende for livsforsikringsselskaber at opfylde fremtidige forpligtelser. Skadesforsikringsselskaber kan også blive påvirket af øgede erstatningsbetalinger.«

Danske banker har lovet at genoverveje udbytter

Det norske finanstilsyn påpeger, at der er stor usikkerhed omkring udviklingen i norsk økonomi og på de finansielle markeder i de kommende uger.

Også herhjemme er usikkerheden taget til. Den danske regering indgik mandag en fælleserklæring med den finansielle sektor om at lave flere tiltag, der skal hjælpe coronaramte selskaber og privatkunder.

»Under finanskrisen holdt samfundet hånden under bankerne. Nu er vi i en coronakrise, og her skal bankerne holde hånden under samfundet,« udtalte erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Af erklæringen fremgår det blandt andet, at de danske banker har nikket ja til at »genoverveje allerede planlagte udbyttebetalinger og aktietilbagekøb i lyset af den alvorlige økonomiske situation«.

Kort forinden havde de to professorer Ken L. Bechmann, CBS, og Carsten Tanggaard, Aarhus Universitet, i Berlingske opfordret de danske banker til at genoverveje deres planlagte udbyttebetalinger til aktionærerne.

»Enhver bank bør holde igen med at sende kapital ud lige nu. Det er et underligt signal at sende i en situation, hvor bankerne ligesom alle mulige andre selskaber er under ekstraordinært pres,« sagde Carsten Tanggaard.

Det danske finanstilsyn oplyser til Berlingske, at det har løbende drøftelser med de enkelte kreditinstitutter om deres kapitalplaner med henblik på at sikre, at kreditinstitutternes kapitalsituation ikke begrænser muligheden for at drive deres forretning, herunder at yde kredit. Udbytte er en del af disse drøftelser.

Hvad gør de danske banker nu?

Landets største bank, Danske Bank, skulle have holdt generalforsamling i sidste uge, hvor der var lagt op til at udlodde 7,3 milliarder kroner til aktionærerne i form af udbytte, svarende til halvdelen af bankens overskud i 2019.

Generalforsamlingen er dog udskudt på ubestemt tid på grund af usikkerhed om, hvorvidt afvikling kan ske i overensstemmelse med de danske myndigheders sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer.

»Indkaldelse til generalforsamlingen for 2020 vil finde sted, når det er muligt, og bestyrelsen vil løbende følge situationen tæt og revurdere, hvilket udbytte, den vil foreslå,« oplyste Danske Bank mandag i en selskabsmeddelelse.

Nordens største bank, Nordea, har udskudt sin generalforsamling til 14. maj. På nuværende tidspunkt er der ikke foreslået ændringer til den ordinære generalforsamling, banken skulle have haft.

Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, sagde tirsdag på landsdækkende radio i P1, at bankens bestyrelse forventes at træffe beslutning i næste uge om, hvorvidt banker standser sit aktietilbagekøbsprogram.

»Jeg kan ikke udtale mig på en måde, som kan tolkes i retning af, hvad bestyrelsen finder på at gøre på tirsdag, det er ulovligt. Men vi udviser samfundssind. Ikke bare i den her fase. Det gør vi altid,« lød det fra Anders Dam.