I DR er man gået fra outsourcing til ’rightsourcing’

I år gik driftsherreprisen til DR. Ifølge facilities manager Poul Holt Pedersen er det blandt andet begrebet ’rightsourcing’, der er nøglen til DRs succes inden for ejendomsdrift.

Foto: DR Fold sammen
Læs mere

Hvert tredje år uddeles driftsherreprisen, som går til en person eller virksomhed, som har udmærket sig inden for Facilities Management. Prisen er indstiftet af Dansk Facilities Management netværk (DFM) i samarbejde med Boligfonden Bikuben. I år var det chef for DR Ejendomme & Service, Poul Holt Pedersen, der sammen med sit team var de stolte modtagere af prisen.

At DR under Poul Holt Pedersens ledelse udmærker sig inden for ejendomsdrift, er en succeshistorie, der ifølge Pedersen hviler på fire ben:

Som chef for Ejendomme & Service skal han holde sig for øje, at det er hans opgave for det første at skabe penge til, at DR kan lave bedre indhold til seere og lyttere. For det andet skal han sikre rammerne for, at DRs ydelser er pålidelige, så tekniske vanskeligheder ikke går i vejen for kerneydelsen. For det tredje skal han være med til at skabe trivsel blandt medarbejderne, og her skal detaljer som god mad i kantinen, grundig rengøring og den rette temperatur og udluftning ikke undervurderes. For det fjerde er det hans opgave at sikre DRs værdier inden for sit felt, hvilket f.eks. kan handle om, at der i ejendomsdriften tages miljøhensyn, tænkes langsigtet og fokuseres på kvalitet.

Målrettede analyser

»DRs formål er jo at samle, oplyse og udfordre danskerne. Vores strategi i ejendomsservice er at levere og udvikle rammerne. Det er meget vigtigt for os at skabe de rammer, der giver DR mulighed for at leve op til sit formål,« understreger Poul Holt Pedersen, der uddyber, hvordan hans strategi eksempelvis har medført betydelige besparelser på ejendomsdriften:

»Vi har sparet en masse penge på energien ved målrettede analyser. En besparelse på 16 pct., for at være nøjagtig. Vi har f.eks. udskiftet en del lyskilder til LED, og vi har udskiftet varmepumper. Desuden slukker vi lyset der, hvor der ikke er mennesker. Pt. arbejder vi på at kunne lukke ned for hele bygninger, f.eks. om natten og i weekenderne. Hvis de ikke bliver brugt, er der ingen grund til, at de skal stå og bruge energi. Et meget væsentligt aspekt er selvfølgelig, at vi har investeret i at ansætte nogle dygtige medarbejdere, der kunne optimere på de her systemer.«

En betydelig grad af outsourcing af ydelser, såsom rengøring, kantinedrift og bygningsvedligehold, har igennem mange år været moderne i erhvervslivet. I DR var man de første i den størrelsesorden til at outsource alle serviceydelser til en enkelt leverandør. Men det var ikke økonomisk optimalt, forklarer Poul Holt Pedersen, for leverandøren var nødt til at bruge mange underleverandører, og hvert led koster.

»I Danmark findes der ikke en leverandør, som er stor nok til at klare alle de ydelser, en virksomhed som DR har brug for, uden at bruge mange underleverandører,« siger han.

Bundter af ydelser

Desuden manglede der synergi imellem de ydelser, leverandøren havde ansvar for.

»Man sætter ikke en rengøringsmedarbejder til at lave frokost i kantinen. Der skal være en sammenhæng mellem de ydelser, den enkelte leverandør står for, og derfor har vi inddelt vores outsourcing i bundter, hvor vi f.eks. har én leverandør, der står for reception, vagtservice, omstilling og post, og en anden leverandør, der står for renhold, planteservice, vinduespudsning og måtteservice. En tredje står for restaurant, caféer, med videre.«

Leverandør-gruppen er indtil videre vokset til i alt syv ’medlemmer’, men resultatet af den langvarige analyse, der udmundede i begrebet rightsourcing, blev også, at flere kerneydelser ikke længere skulle sendes ud af huset. Det gælder for eksempel vedligeholdelsen af DRs bygninger og bygningsteknikken, som man i dag selv står for.

Hovedkonklusionen har været, at DR i dag får bedre service til en lavere pris end før, og det skyldes i høj grad, at man prioriterede at bruge den tid, der skulle til for at finde den rigtige løsning, understreger Poul Holt Pedersen.

»Jeg siger ikke, at vi har opfundet den dybe tallerken eller at alle skal gøre som os. Men jeg råder alle til at bruge noget tid på at analysere sig frem til den model, der passer til dem,« siger han.