Hvordan tackles udvidelsen af EU?

Læs mere
Fold sammen
Der er næppe megen grund til at frygte, hvad der sker, når Polen og flere andre lande fra 1. maj bliver medlemmer af EU.Nogle

frygter, at vi vil blive oversvømmet af arbejdskraft fra de nye lande. Der vil sikkert også komme en del hertil, men

næppe på en måde, der vil forårsage store problemer.Fra de danske myndigheders side er man opmærksom

på behovet for at værne os imod, at der skal ske tilstrømning med henblik på at udnytte de danske velfærdsordninger

og lignende, og i den anledning har man gennemført særlige forholdsregler om kontrol med videre så sent som i starten

af december.

Øget konkurrence

Selvstændige må givetvis indstille sig på en vis øget konkurrence

fra virksomheder fra de nye EU-lande.En ting er, at man på forskellig vis kan undgå, at udenlandske arbejdstagere

bliver løntrykkere ved at arbejde under danske minimumslønninger og på den måde påføre danske

håndværkere alvorlig konkurrence.En anden er, at især selvstændige håndværkere fra de nye

EU-lande, som vælger at arbejde som enkeltmandsvirksomheder, vil kunne tilbyde deres arbejde til priser, der vil kunne udgøre

en alvorlig konkurrence til en del af vore hjemlige håndværksvirksomheder.Det vil næppe uden videre kunne

tænkes på områder med særlige krav om autorisation som fx VVS- eller el-installatører. Men hvad angår

murere, tømrere, malere, rengøringsvirksomheder med videre vil konkurrencesituationen kunne ændres ganske meget,

hvis der kommer mange fra de nye EU-lande hertil for at oprette egne enkeltmandsvirksomheder.

Fastsætter egen lønEn

selvstændig fastsætter som bekendt sin egen løn og kan tage den dertil svarende pris for sit arbejde for en kunde.

Så den pris kan naturligvis blive ret lav, hvis vi taler om fx selvstændige polske håndværkere.Også

i tilfælde, hvor der ikke er tale om enkeltmandsvirksomheder, kan danske håndværksvirksomheder og andre mindre virksomheder

blive påført en ikke uvæsentlig øget konkurrence fra de nye lande.Inden man bliver alt for forskrækket

skal det dog tilføjes, at virksomheder fra nye EU-lande, som måtte vælge at arbejde her, bl.a. skal betale moms,

og vælger udenlandske håndværkere at slå sig ned her, har vi jo som bekendt et sådant niveau for leveomkostninger

samt skatter her i landet, at de, der måtte vælge at forblive her, ret hurtigt vil blive tvunget til at tilpasse deres

priser dertil.Det er i øvrigt et led i de ovennævnte forholdsregler, som der er indgået forlig om mellem

regeringen og et flertal i Folketinget, at der vil blive holdt kontrol med, at der ikke vil blive anvendt fiktive virksomheder til at

omgå danske regler om overenskomst- og lønforhold med videre.

Nye forhold for byggeriMen danske små

og mellemstore virksomheder - ikke mindst i håndværkssektoren - gør klogt i at indstille sig på øget

konkurrence om arbejdsopgaver her i landet.Virkningen vil måske ikke blive så stor i starten, men vil så

nok tage til i en begrænset årrække for derefter at blive reduceret igen.Der er allerede en del eksempler

på, at arbejdere fra fx de baltiske lande nu arbejder her i landet - i en del tilfælde efter alt at dømme også

på ulovlig vis. Det viser, at der ikke mindst inden for reparation og vedligeholdelse, men også ombygning af boliger er

interesse for prisbilligt arbejde.Netop dette tyder på, at det især er de mindre danske virksomheder i byggesektoren,

der skal indstille sig på de nye forhold. Det bør de til gengæld også gøre ved at søge selv

at effektivisere og måske også ved at specialisere sig.