Hvordan skal jeg organisere mig i England

Mit firma producerer high-tech udstyr til forskellige industrier, herunder til våbenindustrien, til mange lande. I England har jeg hidtil benyttet mig af en agent, men ordningen fungerer ikke tilfredsstillende for mig. Vi har ikke det salg vi kunne ønske os. Vi vil derfor se på andre løsningsmodeller. Hvad vil rådet anbefale os! Bo!

Kære Bo

For at kunne finde den "bedste" løsning skal I først og fremmest gøre jer klart, hvad I har af mål og ønsker for det engelske marked på kort og lang sigt. Efterfølgende kan I prøve at skitsere alternative måder at nå jeres kundegrupper på. Det kan være direkte salg fra Danmark, eller at bevare agentmodellen i en ændret form. Det kan også være samarbejde med et firma i England, som i forvejen sælger til dine målgrupper. En mulighed for jer var også at etablere jer med eget salgsselskab. Det "bedste" valg for jer afhænger af en række faktorer, interne såvel som eksterne. På den interne side tæller blandt andet: Jeres eksporterfaring, størrelse, ønske om kontrol, risikovillighed, kapital, produktets kompleksitet, men også jeres målsætninger på markedet. På den eksterne side tæller: Antal mulige kunder, geografisk spredning, kundernes købsadfærd, konkurrenceforhold og kundernes ønske om service og back-up.

De alternative måder at bearbejde markedet på skal vurderes imod faktorer på både den interne og eksterne side. Når dette forarbejde er gjort, har I et meget mere sikkert grundlag at træffe jeres beslutning på.

Med venlig hilsen

Esben Uhrenholt