Hvordan sikrer jeg mig mit telefonnummer?

Jeg har købt nogle gode telefon- numre, og de er porteret til tele-selskabet 3. Jeg har lang binding og kan derfor ikke umiddelbart flytte mit telefon nummer. Med den nye medielicens og teleselskabet "3" nuværende vanskeligheder, er der i mine øjene stor sandsynlighed for, at de vælger at lukke. Hvis det sker, hvad sker der så med mine telefonnumre, og kan jeg gøre noget? Mange hilsner Kai

Til Kai,

Tak for dit spørgsmål. Spørgsmålet er ikke lige til at besvare.

Hvis man køber en løbende ydelse fra en leverandør, som efterfølgende vælger at lukke eller går konkurs, vil udgangspunktet efter min opfattelse være, at ydelsen og de tilknyttede rettigheder, i dette tilfælde telefonservice og telefonnumre, fortabes.

Sædvanligvis er der dog sket en eller anden form for redningsaktion for-inden, som sikrer, at kunderne kan fortsætte på samme eller ændrede vilkår, eventuelt hos en anden leverandør.

Jeg vil mene, at det vil være således, at hvis selskabet lukker eller går konkurs, så vil man tillade at numrene porteres til en anden udbyder, idet bindingen på disse herefter ikke giver mening. Det kan også ske, at selskabet eller en del heraf sælges til en af de andre teleudbydere, som overtager hele kundegruppen og servicerer den.

Teleoperatørerne får tildelt deres nummerressourcer fra IT & Telestyrelsen. De mindre teleoperatører lejer dog i nogle tilfælde deres nummer-ressourcer fra andre og større teleudbydere. Skulle den mindre teleoperatør gå konkurs eller ophøre med at drive virksomhed, må man se på den konkrete aftale mellem de to parter, men sædvanligvis vil numrene falde tilbage til udlejeren, som så vil servicere nummeret. Er der ingen udlejer, vil numrene falde tilbage til IT & Telestyrelsen, som sandsynligvis vil lade en anden udbyder overtage serviceringen heraf.

Jeg mener, at der er tale om en mere teoretisk end praktisk situation. Du må rette henvendelse til dit teleselskab for at få at vide, hvordan det forholder sig i dit helt konkrete tilfælde.Med venlig hilsen

Peter Herskind