Hvordan kan vi øge responsen på vores e-mail markedsføring?

Jeg er medindehaver af en internetbutik, der gennem de seneste år har fået opbygget en kreds af kunder, der tilbagevendende køber ind via vores webshop. Men vi fornemmer meget klart, at vi ganske ofte skal sende gode tilbud via mail, for ikke at gå i glemmebogen hos kunderne. Derfor søger vi ideer til, hvordan vi kan øge læseværdien af vores mails? Selvfølgelig med det formål at sælge mere til vores eksisterende kunder? Vi sender selvfølgelig kun mails ud til kunder, som specifikt har bedt om denne form for markedsføring. Venlig hilsen Anonym

Fordelen ved at kunderne handler direkte hos jer, er at I rent faktisk kan følge den enkeltes køb.

Det vil sige, at I umiddelbart kan bruge den viden I løbende opsamler om den enkelte kunde.

En unik mulighed for at få den enkelte kunde til at opleve, at her handler han/hun med en virksomhed, der konkret tager afsæt i den viden, I har om ham/hende. Man kan også kalde det "gammeldags" købmandskab, for egentlig adskiller det sig ikke fra den måde, den gode købmand altid har ageret på overfor sine kunder; ved at bruge sin viden om sine kunder til individuelt at målrette sit mersalg.

Så svaret er, at I skal udnytte den viden, I har i jeres databasesystem til at målrette jeres kommunikation på det individuelle plan. Den enkelte kunde skal føle at mailen taler direkte til ham/ hende, eksempelvis ved at spørge ind til værdien af et tidligere køb, eller ved at tilbyde et produkt, der kan supplere tidligere helt konkrete køb.

Har I ikke ekspertisen i huset, så søg efter en virksomhed, der kan hjælpe jer med at opbygge et system, der kan håndtere jeres data. Én indgangsvinkel er at Google på ordene: "en til en markedsføring".

Mange hilsner

Inger Billund