Hvordan får jeg mine penge?

Jeg har for noget tid, siden udført noget revisorarbejde for en tidligere samarbejdspartner, som nu tre måneder efter endnu ikke har betalt fakturaen på 15.000 kr. Vi aftalte, at arbejdet skulle faktureres og ikke var en vennetjeneste. Jeg ved, at min tidligere samarbejdspartner er lidt ude at svømme økonomisk, men hvad kan jeg gøre for at få mine penge? Med venlig hilsen Anonym

Du har mulighed for at henvende dig til fogedretten i den retskreds, hvor din tidligere samarbejdspartner bor, og få hjælp til at inddrive gælden.

Da gælden er på under 50.000 kr., kan du benytte dig af det, der hedder "den forenklede inkassoproces". I sådanne sager er det alene nødvendigt at indlevere et betalingspåkrav til fogedretten.

Et betalingspåkrav har samme funktion som en stævning i civile sager. Der findes en særlig blanket, som man skal bruge, som indeholder en vejledning til, hvordan betalingspåkravet skal udfyldes. Blanketten findes på Domstol.dk

I betalingspåkravet er det muligt at anføre, at fogedretten automatisk skal sørge for, at betalingspåkravet får samme bindende virkning som en dom.

Det har den betydning, at fogedretten bagefter vil kunne foretage udlæg hos din tidligere samarbejdspartner, hvis der ikke er kommet nogen indsigelser fra ham i relation til gælden.

Hvis der kommer indsigelser, sendes sagen til civilretten, som derefter starter en retssag på grundlag af betalingspåkravet.

Fogedrettens behandling af betalingspåkravet koster 400 kr. Hvis du også ønsker, at der skal foretages udlæg, koster det yderligere 300 kr.

Det kan anbefales at kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med sagen.

Med venlig hilsen

Advokat Peter Herskind