»Hvis det endelig skulle brage løs, så vil jeg faktisk helst være her«

Jyske Banks mangeårige topchef, Anders Dam, ser mere lyst på tilværelsen end længe. Dansk økonomi og bankens drift er i så god gænge, at der skal mere end en Donald Trump og Brexit til for at slå det ud af kurs, siger direktøren.

Anders Dam, der har stået i spidsen for Jyske Bank i snart 20 år, mener, at Danmark går et godt økonomisk år i møde. Fold sammen
Læs mere

Uden for panoramavinduet på Anders Dams kontor hænger tågen lavt over Silkeborg Langsø, og den normalt så flotte udsigt er i det hele taget noget grå og trist denne dag. Men Jyske Banks topchef skinner som en sol. Han ser overordnet særdeles lyst på både kongerigets økonomiske tilstand og bankens drift.

»Når jeg kigger ind i 2017, så er det en optimistisk Anders Dam, du snakker med. Og hvad baserer jeg så det på? Er det alle de økonomiske analyser? Nej. Jeg baserer det på, hvordan vores kunder har det, og på den kundeaktivitet jeg kan registrere i vores system. Og vi har otte-ti procent af markedet, så det er en god stikprøve,« siger han.

Jyske Bank-direktøren fortæller, at der generelt er en god lånelyst hos koncernens kunder, og samtidig er der langt mellem de kunder, der ikke evner at tilbagebetale deres gæld til tiden. Den tendens bidrager til, at når Anders Dam løfter blikket og skuer ud over en verden med en ny præsident Trump på talerstolen i USA, langvarige økonomiske problemer i store dele af Sydeuropa samt et Storbritannien på vej ud af EU, er der ikke et sted, han hellere ville være end i Danmark.

»Hvis man rejser lidt rundt i verden, som jeg gør en gang imellem, så vil jeg sige; Hvor vil jeg helst være henne? Der er Schweiz, og der er Danmark. Og jeg er altså glad for at være i Danmark. Hvis det endelig skulle brage løs – for selvfølgelig kan der ske et eller andet, også politisk, der simpelthen slår benene væk under økonomien – hvor vil jeg så helst være? Så vil jeg faktisk helst være her. Fordi der er styr på statsfinanserne, der er styr på betalingsbalancen, der er styr på den finansielle sektor, vores kunder har det generelt godt og kan tage store stød, når vi ser bort fra landbruget. Det er ikke helt tosset at være dansker i øjeblikket,« siger Anders Dam.

Dansk økonomi har det godt

Generelt har bankdirektøren ikke de store bekymringer om al den usikkerhed, som Trumps udtalelser og Brexit giver lige for tiden.

»Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg synes, at for mange bliver for skræmte over det politiske systems reelle påvirkningsmuligheder af økonomien. Selvfølgelig kan de påvirke den, og de kan også skade enkeltbrancher, men den underliggende tendens i den internationale økonomi er stærk. Og dér sidder jeg altså klart med fornemmelsen af, at dansk økonomi har det rigtigt godt.«

Anders Dams personlige lakmusprøve har tidligere vist sig at holde stik. I sommer undrede han sig over de forholdsvis lave væksttal i Danmark, da de ikke stemte overens med det billede, som Jyske Bank så hos koncernens kunder. Men i midten af november kom Danmarks Statistik med en opjustering, således at Danmarks velstand blev forbedret med 41,8 milliarder kroner. Opjusteringen skyldtes blandt andet, at statistikerne havde fået et mere præcist billede af, hvad danske virksomheder sælger i udlandet, og en opjustering af virksomhedernes investering og privatforbruget.

»Så passede BNP-tallene bedre med vores opfattelse. Og når jeg taler med erhvervsfolk inden for de første par uger af dette år, så siger de, at det har været en kanon start på 2017. Der er et eller andet opsving i gang,« siger Anders Dam.

Selv om den ikke er stor, er bankdirektørens største bekymring udviklingen i Sydeuropa, hvor lande som Grækenland og Italien befinder sig i en økonomisk alvorligt syg tilstand. Men når den økonomuddannede Anders Dam ser på de mulige konsekvenser, og hvordan det vil ramme Danmark, er det værste, der kan ske i de lande, at der opstår massiv mistillid og dermed kapitalflugt. Det vil potentielt ramme Danmark, men ikke i en grad, som vi ikke kan håndtere, siger Anders Dam.

»Som jeg ser det, så vil det medføre én ting for Danmark, og det er kapitalflugt til Danmark. Det er ikke kapitalflugt ud af Danmark. Og det er jo så det, der kan give yderligere negativ rente herhjemme. Og hvad så? Det har vi efterhånden også lært at håndtere.«

Det koster at have penge i banken

Det lave renteniveau har vendt op og ned på, hvordan bankerne driver forretning. Før tjente bankerne på at have kundernes penge stående, da bankerne kunne placere pengene andetsteds til en højere rente, end banken gav kunderne. Men i dag skal bankerne betale for at placere en stor del af kundernes indlån i Nationalbanken, og derfor har de fleste banker indført nul procent i rente på privatkundernes indlån. Imens må store erhvervskunder acceptere, at de har en negativ rente på deres indlån og altså dermed reelt betaler for at have pengene i banken.

Det kommer omvendt låntagerne til gavn. Renten på danskernes boliglån har nærmest aldrig været lavere, og ser man bort fra det bidrag, som låntageren betaler i gebyr til realkreditinstituttet, kan man som almindelig dansk boligejer næsten få penge for at låne penge.

Den lange periode med negative renter, der samfundsmæssigt fungerer som et pengepolitisk instrument til at sætte gang i væksten, har Anders Dam tidligere kaldt det største økonomiske eksperiment i hans tid. Det er det efter hans opfattelse stadig, men nu er alle ved at vænne sig til, at negative korte renter er den nye virkelighed, som sagtens kan vare nogle år endnu, siger Anders Dam.

»Det var en psykologisk barriere, som man skulle over. For havde vi sænket indlånsrenten på anfordring fra 1,4 til 1,0, så var der ikke én, der havde reageret. Men nu gik den fra 0 til minus 0,4, og så skriver I medier lidt om det. Men nu har kunderne forstået og accepteret det. Og så er der nogle, som tror, at renten kan nå at gå i minus med 1, 2 og 3. Kan vi klare det? Det kan vi formentlig også godt klare i en kortere periode,« siger Anders Dam.

Farvel til fysiske penge

Hvis det bliver længerevarende, bliver vi ifølge Anders Dam nødt til at have en fornyet debat om, hvad der skal ske med de fysiske pengesedler. Foreløbig er privatkunder blevet friholdt af bankerne for at betale for at have penge i banken, og flere har plæderet for, at såfremt bankerne finder på at indføre negative renter på privatkundernes indlån, vil mange begynde at hæve deres penge og i stedet opbevare dem hjemme.

Spørgsmålet er, om det er en vej, der er i samfundets interesse at gå. Og hvad alternativet er. Måske en komplet afskaffelse af fysiske penge.

»Hvis nu alt var elektroniseret, så kunne man ikke hæve pengene. Så kan Nationalbanken i teorien køre renten i yderligere minus, og så bliver virkningen reelt, at folk bliver beskattet via banken. Så slipper vi også af med sort arbejde og andre uhensigtsmæssigheder med kontanterne,« siger Anders Dam.

Han ser ikke nogen rentestigninger fra nationalbankdirektør Lars Rohdes hånd, så længe kronen er så stærk, som den er i øjeblikket. Og det betyder, at den lave rente fortsætter et stykke tid endnu, forventer Anders Dam.

»Der er enkelte meget store virksomheder, der decideret har lånt til negativ rente. Jamen, hvis staten kan, så kan virksomhederne også, hvis de er tilstrækkeligt kreditværdige. Der er bare nogle investorer, der er villige til at placere deres penge der. Og det, politikerne og de pengepolitiske myndigheder selvfølgelig er bange for, er, at det buler ud i stigende priser på jord og fast ejendom. Jamen, det er jo så også det, det gør. Det er den risiko, der er følgen af den førte pengepolitik. Ellers buler det ikke ud nogen steder – andet end forhåbentlig i øget efterspørgsel efter varer og tjenester. Det er jo det, som man gerne vil opnå.«

Dermed er konklusionen fra Anders Dam, at Danmark går et godt økonomisk år i møde.

»Jeg kan ikke rigtigt se, hvad der skulle kunne ramme Danmark virkeligt alvorligt. Som virksomhederne ikke kan absorbere og tilpasse sig. Altså i 2017. Jeg tør ikke at kigge længere frem. Jeg har været her så mange år, så det har jeg opgivet. Dertil er verden alt for labil,« siger Anders Dam.