Hvilke typer produkter skal jeg outsource?

Mit firma skal have påbegyndt en outsourcingsproces, og da vi har et meget varieret produktprogram er der naturligvis en række overvejelser vi skal gøre os. Skal vi outsource det hele, eller skal vi beholde noget af produktionen herhjemme? Kan I give mig lidt inspiration til, hvordan vi får sat tankerne i system! Anonym

Hvilke typer af produkter, du kan outsource afhænger helt af din konkrete sag, og det er langt fra alle produkt- og komponenttyper, der egner sig til outsourcing. Når man skal lave den samlede kalkule, er det ikke kun besparelser i stk. priser, der skal tages med i overvejelserne, men også hvad der skal investeres i samarbejdet. Her er nogle forhold du skal tage i betragtning, når du skal overveje, hvilke komponenter eller processer du skal outsource.

Størrelsen og vægten i forhold til afstanden. Værdien af produkterne i forhold til vægt og størrelse. Meget voluminøse produkter af lav værdi kan således sjældent betale sig at outsource med mindre nærheden til kunden i oursourcing landet er af betydning.

Produktets standardiseringsgrad. Jo mere standardiserede produkterne er, desto bedre egner de sig til at lægge ud af huset. Hvis der i produktionsprocessen sker mange ændringer som følge af ændrede kundeønsker, vil det være meget vanskeligere at styre outsourcingen.

Produktets kompleksitet. Jo mere komplekse produkterne er, desto større er forarbejdet og dermed startomkostningerne i forbindelse med outsourcing.

Volumenstørrelse. Outsourcing har nogle startomkostninger, som skal kunne tjenes hjem over et samlet forløb. Derfor skal der et passende volumen på, før disse er tjent hjem.

Jeg håber dette kan være med til at understøtte dine beslutninger!

Med venlig hilsen

Esben Uhrenholt