Hvidbjerg Bank og Finanstilsynet uenige om solvensbehov

Finanstilsynet var tilbage i juni på inspektion i Hvidbjerg Bank og kom i den forbindelse frem til et højere solvensbehov for banken, der skulle indsende en redegørelse til tilsynet og forklare, hvorledes den påtænker at øge sin overdækning.

Det oplyser tilsynet i en meddelelse på sin hjemmeside fredag. Hvidbjerg Bank fortalte om inspektionen i sit regnskab for første halvår af 2013, og banken har lagt samme redegørelse på sin hjemmeside.

Hvidbjerg Bank havde opgjort solvensbehovet til 9,4 procent ved udgangen af marts i år og påregnet et solvensbehov på 9,6 procent ved udgangen af juni.

»Finanstilsynet fandt, at solvensbehovet ultimo juni 2013 mindst skal opgøres til 9,9 procent. Forskellen skyldes højere tillæg til afdækning af kreditrisici. Banken har opgjort sin faktiske solvens til 10,7 procent efter de nye nedskrivninger,« skriver tilsynet, der på den baggrund har meddelt banken, at »den solvensmæssige overdækning er beskeden, særligt i lyset af kommende nedvægtning af ansvarlig kapital«.

Samtidig fik banken påbud at indsende en redegørelse for, hvorledes den påtænker at øge overdækningen.