Hver femte virksomhed får støtte til forskning

Projektstøtte øger overlevelseschancen for iværksætteridéer, mener konsulent.

Iværksættere søger på stribe om offentlige tilskud til nye produkter og teknologier. Det kunne f.eks. være til udvikling af krystaller - som her af rødbede - til helt nye fødevarevarianter. Foto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

En ud af fem virksomheder, der søger om offentlig støtte til at udvikle nye produkter og teknologier, får en bevilling.

Det vurderer Lars Brøndum Petersen, direktør i konsulentvirskomheden Teknologiudvikling Aps i København, der bistår virksomheder med at udforme ansøgninger til de mange statslige ordninger, der findes for støtte til teknologi- og produktudvikling.

Lars Brøndum Petersens virksomhed har fire ingeniører ansat og er specialiseret i at rådgive om ansøgninger, når der skal søges tilskud til højteknologiske produkter. Ifølge Lars Brøndum Petersen er der tre forhold, som virksomhederne skal have for øje, hvis de vil opnå tilskud.

For det første skal det produkt, der søges udviklet, have et markedspotentiale globalt på mindst 500 millioner kroner. Det lyder måske af meget, men det er det ikke, hvis man vurderer et produkts muligheder på verdensbasis

For det andet skal virksomheden være skarp på, om den søger om penge til udvikling, demonstration/forsøg eller til markedsmodning af et produkt. Disse faser er nemlig vidt forskellige.

For det tredje skal de firmaer, der søger midler, have hele værdikæden på plads for deres produkt. Det vil sige, at de ikke alene skal kunne fortælle, hvordan de forestiller sig, at produktet ender med at blive. De skal også have aftaler med distributører og potentielle aftagere af produktet.

Lars Brøndum Petersen erkender, at det kan lyde som skrappe betingelser.

»Men fordelen er, at projektet har større overlevelseschancer, hvis alle disse processer er tænkt ordentligt igennem«, siger han.

Hvis en virksomhed har behov for assistance til at få en projektansøgning vurderet og ændret, vil det typisk tage 20 arbejdstimer til en pris af cirka 20.000 kroner.

Hvis der derimod er tale om et projekt, hvor en virksomhed ikke har ressourcer eller evner til selv at udforme en ansøgning, vil et konsulenthonorar være noget højere – typisk opdelt i en fast pris og bonus, hvis ansøgningen går igennem.