Hvem tør skyde 80 mio. kr. i en grønlandsk rubinmine?

Grønland er rig på rubiner. Et minefirma har foreløbigt brugt 450 mio. kr. på at skyde en mine i gang i Grønland. Men der mangler en investor med over 80 mio. kr., for at minen kan åbne. Selskabet er nemlig løbet tør for egenkapital til at finansiere driften.

De grønlandske rubiner er ædelstene, og rubiner med høj kvalitet kan være mere værdifulde end diamanter. Foto: True North Gems Fold sammen
Læs mere

Grønland gemmer en enestående rigdom af mineraler. Lige fra rubiner og safirer til guld, kobber, bly, jern, kul, diamanter og kryolit.

Grønlandske True North Gems Greenland A/S, der har en canadisk hovedaktionær, står klar til at udvinde rubiner i en ny mine i Sydvestgrønland.

Den er spået ni års levetid. Malmen i åren i ædelsstensminen har ifølge mineselskabets administrerende direktør Bent Olsvig Jensen en meget høj lødighed.

Men hvem tør skyde mindst 80 mio. kr. ind i driftskapital i det blødende mineselskab, der drænet for egenkapital?

Det er for tiden ét af de hotte spørgsmål i Grønland, efter at åbningen af rubinminen står på stand by. Foreløbig er igangsættelsen udskudt fra forsommeren og indtil videre.

Minen ligger i et øde fjeldområde tæt ved kysten. Fra Nuuk er det godt fire timers sejlads med en hurtigtgående båd. I 220 meters højde over havets overflade er der bl.a. gjort parat til sprængning af malm fra et åbent brud under en tørlagt sø.

Tæt ved er bygget et en fabrik med produktionsanlæg, lejr med barakker til omkring 50 arbejdere, ni kilometer vej, havn og en helikopterlandingsplads.

Anlægsarbejderne har kostet anslået omkring 100 mio. kr. I minebyen skal der på fabrikken være produktion med knusning og sortering af malmen med rubiner og safirer. Fra havnen bliver produkterne udskibet.

Trute North Gems vil afsætte rubin- og safirprodukterne som rå og slebne ædelsten på det internationale marked.

»Vores forventninger er, at ædelstenene kommer til at indgå i smykker i industrien verden over,« siger Bent Olsvig Jensen.

True North Gems Greenland, der er et datterselskab i canadiske True North Gems, der er børsnoteret i Toronto, kæmper som nævnt med det problem, at selskabet er drænet for egenkapital.

Derfor leder moderselskabet og minefirmaet efter en investor, der vil indskyde risikovillig kapital til finansiering af driften af minen og den dermed kan åbne.

»Vi har snakket med flere investorer. Men finansieringen på mindst 12 mio. dollars, dvs. 80 mio. kr., skal først på plads, for at vi kan starte driften. Hidtil har vi heller ikke været i stand til at kunne sælge nogen rubiner og safirer, da hele egenkapitalen er brugt til anlæg, forberedelser og efterforskning. Alt i alt er der indtil nu investeret omkring 460 mio. kr. i projektet,« siger direktøren.

Over hele verden er det i disse tider meget vanskeligt at finansiere mineprojekter, da der er dyb krise i mineindustrien. De seneste år er der lukket mange underskudsgivende miner.

Foreløbigt er det altså ikke lykkes for True North Gems at indgå aftale med en investor, der kan lægge kapital på bordet til at sikre driften. Hvis der ikke bliver fundet en løsning på sagen, kan det ende med, at minefirmaet må dreje nøglen om.

»Jeg håber og tror, at finansieringen snart falder på plads og i hvert fald inden udgangen af 2016,« fastslår Bent Olsvig Jensen fortrøstningsfuld.

Siden 1960erne har forekomsterne af rubiner i et øde bjergområde 160 km syd for hovedstaden Nuuk været kendt som Grønlands mest markante smykkesten. Nærmest beboede område til rubinminen er bygden Qeqertarsuatsiaat, på dansk Fiskenæsset.

Hovedaktionær i det økonomisk hårdt pressede rubinminselskab er canadiske True North Gems, der ikke selv bliver operatør. Canadierne har i dag tre fjerdedele af aktierne.

Næststørste aktionær er det norske mine- og entreprenørselskab, Leonhard Nilsen og Sønner, LNS, der ligeledes kæmper med økonomiske problemer.

Det er LNS, der kommer til at stå for driften af minen og forarbejdningen af de rå ædelsten på produktionsanlægget.

»Vi tror på, at der findes en finansiel løsning på sagen ganske hurtigt,« siger direktør Frode Nilsen fra Leonhard Nilsen og Sønner om problemet med at skaffe driftskapital til mineselskabet.

Det er ligeledes LNS, der for True North Gems Greenland har udført anlægsarbejderne i mineområdet. Dermed skylder mineselskabet nordmændene omkring 100 mio. kr., som ifølge en aftale med de to parter skal konverteres til aktier i mineselskabet.

Det betyder, at Leonhard Nilsens og Sønners aktieandel vil stige fra 17 til 27 procent, mens moderselskabets andel bliver tilsvarende reduceret.

En finansiel kilde, der ikke ønsker at stå frem, siger til Berlingske Business, at mineselskabets økonomiske problemer ikke er en »katastrofesag«, så finansieringen formentlig falder på plads.

Et mineselskab skal være egenkapitalfinansieret. Da mineselskabet er løbet tør for egenkapital, skal den nye investor, der vil tilføre ny egenkapital, have aktier for det, hvis minen skal i gang.

Selskabet skal bruge frisk driftskapital til at betale sine regninger til underleverandører og løn til 80 fuldtids medarbejdere i henholdsvis minen og en afdeling i Nuuk,  hvor Trute North Gems grønlandske hovedkontor ligger.

I øjeblikket beskæftiger True North Gems Greenland alene direktør Bent Olsvig Jensen, en anden direktør, en ingeniør, en bogholder og en lærling.