Hvad sker der i ringhjørnet hos Novo Nordisk?

Front-linjerne på det 110 mia. kroner store marked for basal insulin er trukket op efter vigtige nyheder fra to af Novos konkurrenter. Nu venter alle på nyt om Tresiba i USA fra Novo Nordisk.

Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Kampen om den fremtidige førerposition på insulinmarkedet minder mere og mere om en boksekamp. De forskellige boksepromotorer kæmper om at få deres nye talenter klar, inden gongongen lyder som signal til kampen om det 110 milliarder kr. store marked for såkaldt basal eller langtidsvirkende insulin.

Efter Sanofis succes med at få godkendt sin nye insulin i USA, og Eli Lillys tilsvarende fiasko i denne uge, samler spændingen sig nu om Novo Nordisk, der i løbet af kort tid skal tage stilling til, om selskabet vil genindsende sin godkendelsesansøgning for Tresiba i USA.

Se grafik over insulinmarkedets kamp her:

Det kan betyde markante kursstigninger eller fald.Netop nu sidder en lille, eksklusiv gruppe af Novo Nordisk medarbejdere i isolation et hemmeligt sted og gennemgår de foreløbige resultater af det store hjerte-kar-studium, som skal fortsætte i halvandet til to år endnu. De amerikanske myndigheder har nemlig sagt, at hvis en midtvejsstatus på studiet med tilstrækkelig statistisk sikkerhed viser, at frygten for hjerte-kar-bivirkninger var ubegrundet, så kan Novo Nordisk genindsende sin godkendelsesansøgning.

Gruppen skal afklare med den amerikanske lægemiddelmyndighed, om tallene er gode nok, og herefter give deres råd til Novo Nordisks topledelse, som ikke er involveret i analysen af tallene.

Hemmelighedskræmmeriet skyldes frygt for, at de patienter, der skal fortsætte i forsøgene lang tid endnu, får nys om de foreløbige resultater. Det ville i sidste ende i teorien kunne skævvride det endelige resultat.

Er tallene ikke sikre nok, må Novo Nordisk vente, til studiet er helt færdigt i slutningen af 2016.

»Der er rigtig mange, der sidder og venter på resultatet af den lille gruppes forhandlinger med de amerikanske myndigheder. Ikke kun i Novo Nordisk, men også blandt investorerne. Det er den helt store kurstrigger og en afgørende milepæl for Novo Nordisk. Det kan både være en positiv og en meget negativ kurstrigger,« siger Søren Løntoft Hansen, analytiker i Sydbank.

Søren Løntoft Hansen vil ikke komme med et bud på, hvornår Novo Nordisk når en afgørelse. Det afhænger ifølge ham formentlig slet ikke af Novo Nordisk selv, men af, hvor hurtigt den hemmelige gruppe kan få en dialog med de amerikanske myndigheder.Citigroup vurderer til gengæld, at beslutningen er nært forestående, helt præcist vil det ske i marts, skriver Citi Researchs medicinalanalytiker Peter Verdult i en analyse fra 18. marts. Han vurderer, at sandsynligheden for en genindsendelse er 75 pct.

»Hvis vores grundantagelser om Degludec (Tresiba, red.) holder stik, og de mange pipeline-præsentationer, som forventes, og de næste seks måneder er positive, ser vi en ti til 20 pct. upside i aktieprisen,« skriver Peter Verdult.

Skulle Novo Nordisk mod forventning nå frem til, at selskabet ikke kan genindsende sin ansøgning om godkendelse i USA i denne omgang, kan det til gengæld betyde kursfald på ti til 15 pct., vurderer Citigroup.

Nu lød gongongen for den store insulinkamp imidlertid allerede 12. februar, da Lantus løb af patent 12. februar i år, men ingen af Sanofis udfordrere var parate til kamp på det tidspunkt.

Novo Nordisk havde håbet at få sin nye insulin Tresiba på markedet i USA allerede i 2013, men fik afvist sin godkendelsesansøgning, fordi de amerikanske myndigheder er bekymrede for, at midlet kan have uheldige hjertekarbivirkninger. Derfor gennemfører Novo Nordisk nu et stort hjertekarstudie.

Amerikanske Eli Lilly har til gengæld en foreløbig godkendelse af en kopi, en såkaldt biosimilar, af Lantus i hus i USA. Men Sanofi har hidtil med held formået at blokere for en lancering ved at indlede en patentsag mod Lilly, og den sag ventes først afgjort i 2016. Insulinen, der har fået navnet Basaglar, er godkendt i Europa, men her venter Lilly på, at Lantus løber af patent i maj 2015.

Mandag i denne uge måtte selskabet så meddele, at det udskyder at indsende en godkendelsesansøgning for det, mange mener, kan blive den hidtil bedste insulin på markedet, Peglispro.

Midlet, der har vist sig at kunne give bedre kontrol af blodsukkeret end Lantus, og samtidig ikke giver den vægtøgning, som insulin ellers normalt er skyld i.

Men nogle af de patienter, der har deltaget i forsøg med Peglispro, har fået mere fedt i leveren, og det vil Eli Lilly nu undersøge nærmere. Ifølge Lilly betyder det, at de først kan indsende registreringsansøgning efter 2016, og det har fået opkøbs- og fusionsrygter til at florere i Financial Times i denne uge. Nogle analytikere har afsagt dødsdommen over Peglispro, men Søren Løntoft Hansen vurderer, at Lilly udmeldinger betyder, at selskabet ikke har mistet troen på produktet endnu.

Nu samler opmærksomheden sig om, hvordan Lilly vælger at prissætte Basaglar.

I og med, at det er en biologisk kopi af Lantus har Lilly sluppet for nogle af de udviklingsomkostninger, som ellers normalt er argumentet for at sætte en høj pris på nye lægemidler.

»Men så længe Lilly stadig tror på, at de kan komme på markedet med en helt ny og bedre insulin i Peglispro inden for få år, tvivler jeg på, at de vil kaste sig ud i en aggressiv priskrig. Det vil ødelægge deres muligheder på længere sigt. Som jeg ser det er der faktisk ingen af de tre selskaber på insulinmarkedet, der har en interesse i at presse prisen i bund,« siger Søren Løntoft Hansen.