Hvad skal der tales om på vores årlige ledermøde?

Jeg arbejder i en mindre familieejet virksomhed (40 medarbejdere) og er blevet bedt om at arrangere det årlige ledergruppemøde. Rammen skal være, at vi skal skabe åben og ærlig kommunikation, og målet er, at vi kommer til at tale bedre sammen. Vi er ti personer og kender hinanden godt; men vi har et par fraktioner, som ikke altid har det så godt med hinanden. Vi har sat en hel eftermiddag af til mødet. Forslag til arbejdsmetode udbedes. Direktionsassistenten

Kære direktionsassistent.

Hvis der ikke er én i gruppen, der er vant til at arbejde med processer, så vil jeg anbefale, at I allierer jer med en ekstern konsulent. I har ikke så meget tid, så det er vigtigt, at der lægges en stram struktur, med klare opgaver og tidsfrister.

Mine umiddelbare forslag til programpunkter vil være:1. Gennemfør en "icebreaker", der får alle til at involvere sig i samtaler om hovedemnet, kommunikation og samarbejde.

2. Arranger et indlæg om effektiv kommunikation specielt med fokus på hvordan man taler åbent og ærligt til hinanden. Det kan være på basis af assertionsmodeller eller transaktionsanalyse. Også her kan det være belejligt med konsulentbistand.

3. I forvejen har du opdelt gruppen i to mindre grupper, hvor de to fraktioner er i hver sin gruppe. Giv dem en opgave der får dem til at beskrive sig selv i forhold til kommunikation og samarbejde. Hvad er vores styrker og svagheder?Deres resultater præsenterer de for hinanden, for eksempel ved at den ene gruppe åbent konkluderer sin diskussion, medens den anden lytter.

4. Nu bliver opgaven, at den ene gruppe skal vurdere den anden gruppes styrker og svagheder inden for kommunikation og samarbejde. Deres konklusioner præsenteres ligeledes for den anden gruppe. Specielt her er det vigtigt at være åben og ærlig, men uden at være aggressiv.

5. Giv hver af grupperne tid til at fordøje de tilbagemeldinger, som de har modtaget

6. Så kan I forhåbentlig slutte af med en sjov øvelse, der får samlet hele gruppen lidt igen. Eller I kan slutte af med en god middag, hvor den forhåbentlige gode tone kan fortsætte.

Held og lykke

Claus Hellmann Hansen