Hvad nu, DONG?

Statsrevisorerne har udtalt deres kritik af DONG Energy og Finansministeriets for passive ejerrolle i en periode, men her slutter hele DONG-sagen ikke. Business.dk har taget et kig på, hvad der venter DONG i den kommende tid.

Statsrevisorerne udtalte onsdag en middel kritik af DONG Energys bestyrelse, daværende direktør og Finansministeriet. Fra venstre: Mogens Jensen (S), Kristian Jensen (V), Henrik Thorup (DF), formand Peder Larsen (SF) og Helge Adam Møller (K). Fold sammen
Læs mere
Foto: Uffe Weng

Med Rigsrevisionen og statsrevisorernes kritik af DONG Energy er der snarere sat et komma end et punktum i den langvarige saga om problemerne i den statskontrollerede energigigant.

Især voldgiften mellem den fyrede topchef Anders Eldrup og DONG kan som fortalt i dagens Berlingske Business føre til yderligere undersøgelser af DONG Energy, hvis voldgiften går Anders Eldrups vej. Det vil nemlig sætte spørgsmålstegn ved bestyrelsens håndtering af sagen.

Hvor hård er statsrevisorernes kritik?

Kritikken er, som statsrevisorerne selv siger det i mellemklassen. Altså hverken rigtig hård eller mild. Kritikken går især på en utilstrækkelig risikostyring af det høje investeringsniveau og usikkerhed om, hvorvidt DONG Energys strategi kan skabe en positiv økonomisk udvikling for det kriseramte selskab.

Der er desuden kritik af en utilstrækkelig dialog mellem DONG Energy og Finansministeriet i den sidste del af perioden 2008-2010, hvor DONG iværksatte et omfattende investeringsprogram. Det falder både tilbage på bestyrelsesformand Fritz Schur og daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), som allerede har taget kritikken til efterretning.

Lars Løkke Rasmussen (V), der var finansminister i den første del af den af Rigsrevisionen kritiserede periode, har indtil videre helt undgået at forholde sig til spørgsmålet i pressen.

Går bestyrelsesformand Fritz Schur fri?

Rigsrevisionen påpeger bestemt alvorlige investeringsfejl, ikke mindst den 5 mia. kr. store investering i gaskraftværket Severn i Wales, der blev foretaget på et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Men der er ingen klar placering af ansvaret i Rigsrevisionens beretning eller statsrevisorernes bemærkninger - selv om så store investeringer i sidste ende altid er bestyrelsens ansvar - og dermed heller ikke grundlag for en udskiftning af formanden på baggrund af beretningen.

Det hører også med til historien, at andre europæiske energiselskaber har lavet lignende fejlslagne investeringer i gasfyrede kraftværker.

Kritikken af Finansministeriets passivitet i årene 2008-2010 er også en indirekte kritik af formanden, der varetager kommunikationen med Finansministeriet. Men netop i de år buldrede finanskrisen, og Finansministeriet og Fritz Schur havde rigeligt at se til med at redde SAS, der i den periode hele to gange måtte have milliardindsprøjtninger fra ejerne for at overleve. Set i det lys så DONG ud til at være blandt de mest veldrevne af statens selskaber dengang, selv om en række kostbare fejlbeslutninger nu står klart i bagklogskabens klare lys.

Fritz Schur har da også erklæret, at Rigsrevisionens konklusioner ikke ligger langt fra, hvordan bestyrelsen selv ser på DONG Energy.

Bliver Fritz Schur som formand?

I første omgang ser det ud til at være op til Fritz Schur selv at bestemme, da regeringen har besluttet sig for, at sagen ikke er stor nok til at koste formanden stillingen.

Den store ubekendte er dog den igangværende voldgift mellem DONG og den fyrede topchef Anders Eldrup, der skal afgøre, om Anders Eldrup har krav på fuld fratrædelsesgodtgørelse. Hvis voldgiften ender med at gå Anders Eldrups vej, vil det stille så store spørgsmålstegn ved håndteringen af sagen, at det er svært at se Fritz Schur fortsætte som formand.

Voldgiften afgøres dog næppe lige med det første, og spørgsmålet er derfor, om Fritz Schur vælger at tage endnu et år som formand ved forårets generalforsamling, eller om han vælger at stoppe, inden voldgiften afgøres. Fritz Schur er netop nu i gang med at overveje, om han skal fortsætte som formand i såvel DONG som SAS.

Hvad med den fyrede topchef Anders Eldrup?

Også Anders Eldrup føler sig renset af Rigsrevisionen, selv om rigsrevisor Lone Strøm udtrykkeligt har understreget, at man ikke har set på de famøse ansættelsesforhold for fire medarbejdere tæt på Anders Eldrup, som var årsag til fyringen.

Rigsrevisionen fastslår, at DONGs generelle lønniveau for ledere og specialister faktisk ligger under niveauet i sammenlignelige virksomheder, mens det for bl.a. kontor- og kundeservicemedarbejdere samt faglærte og ufaglærte ligger over. Disse konklusioner kan dog næppe bruges i voldgiften, da det er generelle vurderinger, mens sagen handler om nogle få helt specifikke ansættelseskontrakter.

Anders Eldrup kan dog glæde sig over allerede at have fået et comeback med udnævnelsen til formand for det nationale videncenter og innovationsnetværk for offshoreindustrien Danish Offshore Energy - en sektor, hvor netop DONG er den helt store spiller.

Hvordan kan alle blive mere eller mindre frikendt?

Der har været kø ved håndvasken, siden Rigsrevisionen præsenterede sin beretning i sidste uge, og på forunderlig vis føler alle sig renset af Rigsrevisionen. Det kan nok undre en del, at der hverken er rygende pistoler mod ledelsen eller bestyrelsen, og at ingen har det overordnede ansvar for, at DONG er havnet i så massive problemer, som de seneste regnskaber har vist med milliardtab og afskedigelser til følge.

Der er begået fejl i milliardklassen, og risikostyringen har ikke været god nok, men midt i kritikken skal man også huske på, at det er meget store projekter, der er tale om, og at der har været et udpræget politisk ønske om, at DONG skulle satse grønt på havvindmøller, bioethanol, elbiler osv.

Og DONG er ikke alene med fejlinvesteringerne. En lang række store europæiske forsyningsselskaber har lige som DONG fuldstændig fejllæst udviklingen i CO2-priserne - og på ingen måde taget højde for muligheden af det kollaps i CO2-priserne. Kollapset i CO2-priserne har fået enorm betydning for investeringer i bl.a. gaskraftværker, som nu koster milliardnedskrivninger.

DONGs satsning på udenlandske gasmarkeder og kampen mod tyske giganter på området har dog været overmodig og ser svær ud at retfærdiggøre i dag, og den kan ikke tørres af på hensynet til politiske interesser. Hovedarkitekten bag satsningen, Kurt Bligaard Pedersen, var da også den første direktør, som måtte sige farvel til DONG, efter Henrik Poulsen havde gjort sin entre som topchef for DONG.

Hvordan kunne DONG fejllæse markedet så meget?

Det ser voldsomt ud, når man får udpenslet DONGs kostbare fejlinvesteringer som i Rigsrevisionens beretning. Især de mulige udviklinger i CO2-priserne fejllæste DONG på linje med de fleste andre fuldstændig.

Før krisen var det kun de færreste, der spåede et kollaps i CO2-priserne, men krisen og den svage produktion i europæiske virksomheder gennem flere år har betydet, at markedet er oversvømmet med CO2-kvoter, hvilket medfører, at de milliarddyre gasfyrede kraftværker ikke længere er konkurrencedygtige i forhold til kulkraftværker.

DONG har benyttet, hvad selskabet selv kalder "anerkendte analysebureauer", men de har haft meget svært ved at ramme plet. De har således på ingen måde forudset, hvor stor succes USA kunne få med skifergas-produktion, eller hvor lav prisen på både kul og CO2-kvoter kunne blive.

DONG-topchef Henrik Poulsen har da også allerede varslet et mindre brug af eksterne konsulenter ud fra et spareperspektiv, men måske også med den dyrebare CO2-rådgivning i baghovedet.

Hvad mangler vi fortsat svar på?

Det store udestående er voldgiften mellem Eldrup og DONG, men der er også en række andre uafklarede spørgsmål. Hvad angår økonomistyringen, så er enkelte projekter belyst af Rigsrevisionen, mens der ellers kun er en kort reference til de økonomistyringsmæssige problemer, som DONGs egen revisor PwC har haft påpeget i en advokatundersøgelse. Rigsrevisionen har heller ikke gransket brugen af de dyre eksterne konsulenter.

Med den tur gennem mediemøllen, som DONG har været det seneste halvandet år, er der dog næppe nogen fare for, at topchef Henrik Poulsen ikke har fuld fokus på at få rettet op på disse områder.

Endelig har DONGs elpriser har været under lup i en selvstændig beretning, som offentliggøres til foråret.

Hvordan har hele sagen gjort os klogere?

Havde man ventet drama og fyringer, så ser man måske granskningen af DONG som en fuser, men faktisk har det seneste halvandet år gjort offentligheden endog meget klogere på DONG Energy.

Da Berlingske Business i august 2011 satte fokus på DONGs voldsomme investeringer og farerne herved, lød svaret fra selskabet, at der ingen problemer var. Dengang offentliggjorde DONG end ikke tal for afkastet af investeringerne, ligesom selskabet lod forstå, at der var styr på det hele. Det var der ikke, og Rigsrevisionen har givet detaljer og et indblik i DONG, som ellers næppe nogensinde var kommet frem, og gennemsigtigheden i det tidligere lukkede selskab er dermed blevet enorm. Også langt større end i nogen private selskaber, som nok priser sig glade for, at alle detaljer om investeringer, budgetter og risikostyring ikke endevendes i fuld offentlighed.

DONG er utvivlsomt også selv blevet klogere af at få gransket sine processer, ligesom store investeringer uden for kerneforretningen som den udenlandske gassatsning næppe kommer til at gentage sig.

Endelig vil Finansministeriet fremover følge ganske nøje med i og sætte klare resultatmål for DONG Energy, der kan se frem til et mere aktivt ejerskab fra statens side.

Har Rigsrevisionen skadet DONG?

Rigsrevisionen har dog bestemt også haft en høj pris for DONG. Det er ikke godt for humøret i en virksomhed og tiltrækningskraften på afgørende talenter at gå igennem det stormvejr, som DONG har været i.

På den økonomiske front har Rigsrevisionen også afsløret, at DONG har haft svært ved at gennemføre de ønskede frasalg til tilfredsstillende priser i 2011 og 2012, hvilket ikke gør det nemmere at få gjort de nødvendige frasalg i 2013 og 2014, hvor det er afgørende, at DONG sikrer sig hele 10 milliarder kroner ved frasalg.

De steder, hvor det er blevet vurderet kommercielt skadeligt, har Rigsrevisionen dog undladt at oplyse eksakte tal og værdier, hvilket skulle begrænse skaden.

Trods kritikken tegner Rigsrevisionen også et billede af et selskab, der bestemt er håb for, og der er bred enighed om, at Henrik Poulsen er den rette person til at stå for genopretningen.