Hvad kommer først når jeg skal outsource; land eller leverandør?

Efter at have været til et seminar om optimering af værdikæder, har jeg fået blot på tanden til at gennemgå hele min virksomhed, for at finde bedre måder at gøre tingene på.En af de ting jeg vil tage fat på er outsourcing. Hvad jeg skal outsource og hvor jeg skal outsource til. Jeg er i tvivl om jeg skal gå efter geografi eller leverandører først! Hvad mener rådet? Knud!

Kære Knud!

Ofte sker landvalg og valg af leverandør mere eller mindre tilfældigt, og baseret i højere grad på "mavefornemmelser" end på en egentlig struktureret analyse. Nogle gange kommer valg af leverandør, før valg af land og omvendt.

Jeg vil mene, at det væsentligste er, at leverandørerne er i stand til at opfylde dine krav.

Dit udgangspunkt må derfor være, at du definerer de væsentligste krav og ønsker til dine leverandører.

Det kan være om pris, kvalitet, kapacitet, leveringstid, sprogkundskaber o.l.

Når du har disse kriterier defineret, har du nemmere ved at indkredse geografien. Er pris meget væsentlig, ser vi nok over mod lavtlønsområder. Er leveringstid og kvalitet mest afgørende, skal du måske holde dig inden for landets grænser.

Ofte befinder produktionskompetencer sig indenfor nogle industri klynger, som kan være landespecifikke, men det afhænger helt af, hvilken teknologi du arbejder med. En gennemgang af den danske ambassades hjemmeside i forskellige lande, vil hurtigt kunne give dig et overblik om det er tilfældet.

Med venlig hilsen

Esben Uhrenholt