Hvad betyder den nye rygelov for mig og min virksomhed?

Kære virksomhedsråd,

Jeg driver en mindre it-virksomhed med 20 medarbejdere. Størstedelen er ikke-rygere, men vi har et par stykker som er rygere.

Tidligere har vi haft den politik, at man godt måtte ryge på sit kontor og til fælles arrangementer, så længe det ikke var til gene for andre. Derudover sidder nogle af medarbejderne i storrumskontorer, men der har reglen været, at hvis man ville ryge, så kunne man gå ud i foyeren/receptionen og ryge.

Nu har jeg hørt noget om, at man har vedtaget en rygelov, men hvad betyder den for mig og min virksomhed?Med venlig hilsen,

Niels Svendsen

Kære Niels Svendsen,

Tak for dit spørgsmål. Det er korrekt, at der er vedtaget en rygelov (eller som den rigtig hedder: lov om røgfri miljøer). Loven træder i kraft den 15. august 2007.Efter dette tidspunkt er det ikke tilladt at ryge indendørs på følgende steder, som er omfattet af loven:

1) arbejdspladser, herunder offshoreanlæg,

2) institutioner og skoler for børn og unge,

3) øvrige uddannelsesinstitutioner,

4) indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang,

5) kollektive transportmidler og taxaer samt

6) serveringssteder.

Til denne hovedregel gælder en række undtagelser. Den væsentligste undtagelse for din type virksomhed er, at der kun må ryges indendørs, hvis der enten er etableret decideret rygerum eller rygekabiner, eller på arbejdspladser som alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Dette er typisk enkeltmands kontorer. Det vil med andre ord sige, at en medarbejder kun må ryge på sit eget kontor, hvis det ikke deles med andre, og at det ikke er således, at andre medarbejdere, eks. en sekretær, assistent eller kollegaer, skal opholde sig i lokalet i længere tid ad gangen.

For så vidt angår muligheden for at ryge, eksempelvis i foyeren eller hvor andre færdes, så er det med loven nu forbudt. Medarbejderen må derfor enten gå helt uden for bygningen eller ind i et rygerum. Dette skyldes, at en foyer eller receptionsområde typisk er et sted, hvor offentligheden og andre medarbejdere har adgang.

Hen ad vejen vil der nok opstå mange spørgsmål og tvivl om grænsetilfælde ikke kun i Folketinget, hvor jeg kan forstå at der ikke alle steder er den store glæde over den nye lov.

Derudover skal du som arbejdsgiver sørge for, at der udarbejdes en skriftlig rygepolitik for virksomheden, som skitserer hvor og hvordan, der eventuelt må ryges på arbejdspladsen.

Konsekvensen ved manglende overholdes af lovens regler er bødestraf.Med venlig hilsen,

Peter Herskind