Hovedstadens erhvervsstøtte får tæsk

En ny rapport konkluderer, at der er mere end god plads til forbedring blandt de mange støtte- og vejledningsordninger for virksomheder i Østdanmark. Flere peger på at satse på færre, men større aktører.

»Der er helt vildt mange muligheder, og det er kun godt, men det er svært at finde ud af, hvor man skal gå hen, når man er nyetableret« Jesper Rølund, arkitekt og opfinder af pallestabilingssystem. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Væksthuse, innovationsnetværk, erhvervsservice, forskerparker, vækstfabrikker, eksportråd og investeringsfremme.

Der er et utal af ordninger at gå til i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvis man som virksomhed har brug for hjælp og vejledning til vækst eller forretningsudvikling. Måske for mange.

En omfattende kortlægning af alle offentligt finansierede projekter og aktører inden for erhvervsudvikling i de to regioner viser, at der er 120 forskellige vækstfremmende frontdøre, man som virksomhed kan træde ind ad.

Ifølge konsulenthuset Iris Group, der har udarbejdet kortlægningen, kan der med fordel skæres ned på antallet af forskellige forretningsudviklingsaktører. Mange af dem beskæftiger sig nemlig med samme forretningsområde og overlapper hinanden, og det overrasker ikke hos Dansk Industri.

»Der er mange tilbud til målgruppen, og virksomhederne oplever, at det kan være svært at navigere mellem dem. Som organisation kan vi se, at der er mange af erhvervsstøtteordningerne, som i virkeligheden tilbyder den samme form for støtte,« siger Sidsel Dyrholm Holst, der er chef for små og mellemstore virksomheder samt iværksætteri hos Dansk Industri.

Kortlægningen viser, at fire procent af virksomhederne i Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2013 benyttede sig af vejledning fra lokal erhvervsservice, mens det i landets andre regioner var syv til 11 procent af virksomhederne. Der kan være flere grunde til, at flere virksomheder ikke har grebet muligheden, men en af dem skal ikke være, at systemet er for uprofessionelt og ustruktureret.

Det mener i hvert fald Steen Christiansen, der er socialdemokratisk borgmester i Albertslund Kommune og formand for kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden.

»Jeg tror på, at hvis virksomhederne oplever et mere professionelt erhvervsudviklingsmiljø, vil flere benytte det og slå sig ned med virksomhed i vores område. Vi er ude på en mission, og det er at skabe virksomheder, arbejde og vækst på området,« siger han.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er enig i, at systemet ikke er godt nok i dag, og at det skal være mere sammenhængende og struktureret.

Men han ser også en mulighed for at gøre det mere tydeligt for virksomhederne, hvad forretningsudviklingstilbuddene forventer af dem.

»Systemet skal gøres mere enkelt. Vi skal sikre, at der ikke er for mange, der tilbyder det samme til virksomhederne, og virksomhederne skal have et bedre overblik over deres muligheder. Endelig kan vi gøre de krav, vi stiller til virksomhederne, mere enkle og gennemskuelige,« skriver han i en e-mail som kommentar til rapporten.

Region Sjælland, Region Hovedstaden og borgmestrene fra alle kommunerne i området er gået sammen om at markedsføre sig som »Greater Copenhagen« udadtil. Og det samarbejde kan ifølge Steen Christiansen også bruges til at forbedre erhvervsstøtteordningerne.

»Når vi mødes i »Greater Copenhagen« næste gang, har jeg en indstilling med til bestyrelsen om, at vi kigger på at forenkle erhvervsudviklingssystemet. Vi skal nedsætte en fælles taskforce, der skal komme med et oplæg til, hvor i systemet vi skal begynde,« siger Steen Christiansen og fortsætter:

»Der skal både være færre og større organisationer, og der skal være flere organisationer, der arbejder sammen. Inden udgangen af 2015 skal vi have fundet en løsning.«

Henviser ikke til hinanden

Kortlægningen viser også, at mange af aktørerne i erhvervsudviklingssystemet ikke henviser til hinanden.

Så hvis en virksomhed henvender sig til den forkerte instans, bliver virksomheden enten ikke sendt videre eller måske hjulpet der, selv om en anden aktør kunne være mere behjælpelig.

Der er ridset flere årsager op i kortlægningen, og en af dem er, at der er stor konkurrence internt mellem aktørerne. Fordi flere af aktørerne måles på aktivitetsniveau og ikke på den værdi, de skaber, holder de på virksomhederne i stedet for at sende dem videre.

Derudover har de enkelte aktører ikke stort nok kendskab til, hvad de andre aktører er gode til, og derfor ved de simpelthen ikke, hvor de skal sende virksomhederne hen. Men med færre og større organisationer kan det problem blive mindre, mener Lars Gaardhøj (S), der er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Region Hovedstaden:

»Mange af organisationerne i dag prøver at dække bredt, selv om de måske ikke har musklerne til det. Man siger, at mange kokke fordærver maden, og det er lidt det samme her. Alle operatørerne vil det bedste, men når der er så mange og så mange overlap imellem dem, er det svært at koordinere indsatserne.«